lidové stavby

Lidová architektura, lidové stavitelství, lidové stavby Soubor stavebních projevů nebo jednotlivé stavební objekty, vytvořené lidovými staviteli v duchu představ, názorů, potřeb, požadavků a tradic lidu. Vedle mimoestetických (zvláště účelových) funkcí je u nich zřejmý také estetický záměr. Charakteristickým rysem lidové architektury je použití místního stavebního materiálu a od 18. a 19. století regionální zvláštnosti, spočívající …

Lidové architektura, lidové stavitelství, lidové stavby Pokračovat ve čtení »

Církevní, panské a lidové stavby v dolním Povltaví – kostely a fary, zámky, usedlosti a domky Stavební fond vesnických sídel dolního Povltaví nejvýrazněji reprezentují dochované církevní a panské stavby. Kostely, fary a zámky se přitom často vyznačují dominantním umístěním i architektonickým výrazem. Nedílnou součástí stavebního fondu jsou rovněž stavby lidové architektury, dochované zpravidla z pozdějšího …

Církevní, panské a lidové stavby ve vesnicích dolního Povltaví Pokračovat ve čtení »

Osídlení a obce Jizerské tabule – vesnická sídla a stavby lidové architektury Jizerská tabule představuje úrodnou oblast v prostoru vymezeném dnešními městy Mělník a Mladá Boleslav, pravidelně členěnou údolími a roklemi. Oblast náleží k velmi starému sídelnímu území s řadou významných obcí i jednotlivých památek. Osídlení a obce mapa: Historická mapa Jizerské tabule Mapa II. …

Obce Mělnicka a Mladoboleslavska – osídlení Jizerské tabule a lidové stavby Pokračovat ve čtení »

Osídlení a obce na Kokořínsku – vesnická sídla a stavby lidové architektury V minulosti obtížněji dostupná a dodnes lesy pokrytá oblast s omezenou přístupností k vodním zdrojům. V důsledku tohoto oproti oblastem Mělnicka osídlená později, avšak ještě v období vrcholně středověké kolonizace. Poloha sídel mapa: Historická mapa Kokořínska Mapa II. vojenského mapování, pořizovaného v letech …

Obce na Kokořínsku – osídlení Kokořínska a typy vesnic, lidové stavby Pokračovat ve čtení »