Obce Mělnicka a Mladoboleslavska – osídlení Jizerské tabule a lidové stavby

Osídlení a obce Jizerské tabule – vesnická sídla a stavby lidové architektury

Jizerská tabule představuje úrodnou oblast v prostoru vymezeném dnešními městy Mělník a Mladá Boleslav, pravidelně členěnou údolími a roklemi. Oblast náleží k velmi starému sídelnímu území s řadou významných obcí i jednotlivých památek.

Osídlení a obce

mapa: Historická mapa Jizerské tabule

Jizerská tabule na historické mapě II. vojenského mapování

Mapa II. vojenského mapování, pořizovaného v letech 1836 – 1852. Zhruba uprostřed obec Kadlín, vlevo Chorušice a vpravo Boreč.
Jizerská tabule, okres Mělník a Mladá Boleslav, Mapa © Seznam.cz • f
otogalerie

Do dnešních dob zůstaly pokryty lesnatým porostem pouze údolí a rokle (např. Husův důl, Vránova rokle aj) směřující k řece Jizeře. Oproti těmto byly náhorní rovinné polohy mezi Labem a Jizerou zcela odlesněny z důvodu intenzivní zemědělské činnosti.

Prostor Jizerské tabule přecházející na východě v region Dolního Pojizeří je oblastí velmi starého osídlení. Pomineme-li archeologické výzkumy sahající až do pravěkého období, náleží řada přímých i nepřímých dokladů do období raného středověku (např. název Velký Újezd, románský kostel v Čečelicích).

Půdorysné uspořádání vesnických sídel situovaných v náhorních polohách a zpravidla těsné blízkosti údolí je ovšem mladšího data. Jako v případě jiných oblasti totiž doznalo v období vrcholného středověku zcela zásadních proměn.

Lidové stavby

mapa: Historická mapa obce Kadlín

Kadlín - mapa stabilního katastru pořízená roku 1842

Mapa stabilního katastru z roku 1842 zachycující téměř výlučně zděné stavby štítově orientované vůči prostoru návsi.
Kadlín, okres Mělník, Mapa © ČÚZK • fotogalerie

Region lidové architektury v oblasti Jizerské tabule je v současné době reprezentován zděnou architekturou, která zde převážila ještě před polovinou 19. století.

Dokladem tohoto je téměř kompletně zděná zástavba obklopující velké a více či méně pravidelné návesní prostory pocházející právě z období vrcholného středověku (např. Kadlín s návsí lichoběžníkového tvaru).

Ostatní stavby

Nedílnou součástí jsou rovněž v intravilánu sídel, tj. zastavěném území, se nacházející církevní stavby, panské hospodářské dvory a stavby šlechtických sídel včetně čestných dvorů.

Autor textu a fotky ke kapitole
Osídlení a vesnice v oblasti Jizerské tabule © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *