právo a legislativa

Smírčí kříž na místě spáchaného trestného činu Smírčí kříž je zpravidla nižší, masivní kamenný kříž, který byl zřizován v 15. a 16. století (ale i později) z trestu za spáchaný přečin. Budování těchto křížů lze dát do souvislosti s existencí tehdejšího smírčího práva. Ke smíru (usmíření, smíření) náleželo kromě vyrovnání se s pozůstalými po oběti …

Smírčí kříž Pokračovat ve čtení »

UNESCO – Světové přírodní a kulturní dědictví UNESCO je mezinárodní Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, která byla založena nedlouho po skončení II. světové války v reakci na její tragické události. foto: UNESCO – MODEL Model vítězného návrhu budov UNESCO. Na projektu se podíleli architekti M. Breuer, B. Zehrfuss a P. L. Nervi.UNESCO, Francie …

UNESCO – sídlo organizace a členství ČR, památky a podminky nominace, indikativní seznam Pokračovat ve čtení »

Dědické právo je právní předpis upravující dědění majektu Souhrn právních předpisů, které upravují dědění, tj. přechod práv a povinností zemřelého občana na dědice. V dějinném vývoji se dědické právo měnilo a různilo podle dob, míst a společenských tříd. Nejednotné dědické právo poddaných, které bylo vydáno libovolnému výkladu a praxi vrchnosti, začalo se sjednocovat a upravovat …

Dědické právo – právní předpisy upravující převzetí statku nestarším synem, dvojdomy a dvory Pokračovat ve čtení »