altány

Altán nebo besídka na zahradě či ve dvoře, též před vstupem 1. Lehká dřevěná stavba v zahradě – zahradní altán, sloužící k posezení, letnímu příležitostnému stolování nebo k odpočinku. Druhotně i k ukládání zednického nářadí; 2. Polouzavřená nebo uzavřená část zápraží před vstupem do domu (nářečně, Čechy); 3. Pavlač u zvýšených domů (nářečně, Čechy) (v …

Altán je lehká dřevěná stavba pro posezení v zahradě nebo ve dvoře, též besídka Pokračovat ve čtení »

Rámové dřevostavby – stodoly, mosty, zvonice, verandy a altány Rámové stavby bez výplní se na území ČR uplatnily především na hospodářských stavbách a stavbách drobného nebo doplňkového charakteru. foto: Rámová konstrukce zvonice Pro dřevěné konstrukce představují největší riziko požáry. Úplný nebo částečný zánik přitom představuje nenahraditelnou ztrátu, neboť vedle samotné konstrukce spočívá hodnota rovněž ve …

Rámové dřevostavby – stodoly, seníky a kolny, mosty a zvonice, verandy, altány a věže zbrojnic Pokračovat ve čtení »