Fojtství je úřad i dům fojta, dříve v každé vesnici na Valašsku

1. fojtský úřad,

2. roubený patrový dům s hospodářskými budovami, obývaný rodinou fojta, představitele obce a zástupce vrchnosti na Valašsku. Ve velikosti a architektonické řešení budov fojtství se odráželo sociální postavení jeho majitele. Fojtství se dříve vyskytovala v každé vesnici na Valašsku. V rámci vesnických staveb byla fojtsví budovami atypickými, v řadě prvků však projevovala shody s domy ostatního obyvatelstva (lit. 016: V. Frolec, str. 57/kráceno).

doplnit: odbobně jinde v Čechách rychta, na Broumovsku šolcovna, dnes starosta obce

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru