Dřevěné podlahy z fošen – pokládka fošnové podlahy, násyp, polštáře a fošny připevněné kolíky

Dřevěné podlahy z fošen – vlastnosti, výhody a pokládka podlahy

Podlahou rozumíme vodorovnou pochozí část vnitřních prostor, která může spočívat přímo na rostlém terénu nebo na stropní konstrukci podsklepených či patrových staveb. Staršími jsou podlahy z fošen a mladšími podlahy prkenné.

Vlastnosti a výhody dřevěné podlahy

Kromě nezbytné odolnosti vůči provozu byly na podlahy obytných místností historických domů rovněž kladeny tepelně-technické požadavky, vedoucí od počátku 19. století k provádění dřevěných podlah i v běžném venkovském prostředí.

Vedle dobrých tepelně-izolačních vlastností dřevěné podlahy (i násypu) je výhodou prodyšnost všech podlahových vrstev umožňující snadné a rychlé vysychání. Tímto je sníženo riziko hniloby od umývání podlahy a zejména vzlínající zemní vlhkosti u přízemních nepodsklepených prostor.

Podlaha domů a hospodářských staveb

Podlaha domu zpravidla sestávala z několika na sobě ležících podlahových vrstev. Pouze v případě některých hospodářských staveb mohla být skladba podlahy jednodušší a tvořena prostým dřevěným záklopem uloženým přímo na stropních trámech.

Dřevěné podlahy z fošen

foto: Dřevěná podlaha domu

Podlaha z hladce opracovaných prken prkny přibitých hřebíky. Vpravo dole část podlahy z fošen připevněných kolíky.
Obec Úpice, okres Trutnov, Foto © MaČefotogalerie

Dřevěná podlaha z fošen vyžadujících dostatečně velký průřezový rozměr káceného stromu byla velmi náročná na spotřebu dřeva.

Pro pohledově se uplaťnující nášlapnou vrstvu podlahy byla důležitá rovněž kvalita stavebního materiálu, kterého bylo nejen v odlesněných oblastech nedostatek.

Spodní vrstva podlahy

Spodní vrstva fošen byla obvykle připevněna k menším trámům uloženým v násypu. Násyp podlahy mohl být proveden přímo na vyrovnaném rostlém terénu nebo u patrových domů na stropní konstrukci.

Polštáře, jak bývají průřezově menší trámy v násypu nazývány, byly zpočátku tvořeny hrubě přitesanými kuláči a později dvoustraně hraněnými profily. Pokládka spodní vrstvy fošen přitom samozřejmě probíhala ve směru kolmém na uložení polštářů.

Nášlapná vrstva podlahy

Starší dřevěné podlahy domů byly pokládány ze širokých a dlouhých fošen, vyrobených zpravidla z jedlového dřeva. Fošny byly ohoblovány ze tří stran, tj. vyjma spodní rubové strany, a pokládány těsně vedle sebe na sraz.

Spojovací prostředky

Připevňování nášlapné vrstvy podlahy k podkladu tvořeného zpravidla spodní vrstvou hrubě opracovaných a kolmo orientovaných fošen se provádělo zatloukáním dřevěných kolíků.

Autor textu a fotodokumentace k Dřevěné podlahy z fošen © Martin Čerňanský