Chmel a chmelnice – konstrukce chmelnic

Chmelařství je hospodářské odvětví zabývající se pěstováním chmele, náležejícího k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí na samostatné stránce popisovaná historie pivovarnictví a výroba piva v pivovarech.

Chmelařství a pěstování chmele

foto: Chmelařství – pěstování chmele

Chmel a chmelnice

Starý Týn – chmelnice na Úštěcku uprostřed orné půdy a dříve za zahradami (mapa SK z roku 1843), Žatecko – současná a tyčová chmelnice
Dědictví zemědělské kultury, Foto: MaČefotogalerie

Chmel byl dříve pěstován přímo na zahradách usedlostí nebo za těmito zahradami. U měst obvykle za městskými hradbami.

Později jsou zakládány samostatné chmelnice větší rozlohy, vztyčované přímo uprostřed orné půdy.

Chmelařské oblasti v ČR

Mezi nejvýznamnější oblasti pěstování chmele v ČR náleží Žatecko v Poohří, Úštěcko v Polabí a rovněž Tršicko na Hané. Nejvíce chmelnic je na Žatecku, přičemž místní odrůda získala certifikát Chráněné označení původu.

Typy chmelnic

V současnosti rozeznáváme tři základní typy chmelnic, lišící se na první pohled půdorysným řešením i výškou podpor.

Tyčové chmelnice

Značení chmelnic na mapách stabilního katastruStarý typ představují chmelnice tyčové, znazorněné na mapách stabilního katastru jako trojice o sebe opřených tyčí. Tyčové chmelnice jsou tvořeny kulatinou zapuštěnou do země v malých rozestupech. Kolem tyčí se pnuly jednotlivé chmelové výhonky.

Chmelnicové konstrukce

Mladší typy chmelnic stavěné od poloviny 19. století tvoří chmelnicová konstrukce z dřevěných sloupů. Dřevěné sloupky o výšce 5 metrů jsou vzájemně provázány a ukotveny lany, dráty a kotvami. K silnějším drátům jsou připevněny svislé vodící drátky menšího profilu, po kterých se pnou jednotlivé chmelové výhonky.

Nové chmelnicové konstrukce

Nejmladší řešení představují do země zatlučené dřevěné sloupky zhruba poloviční výšky, mezi které je natažena síťovina sloužící pro popínání chmele. Důvodem zřizování drátěných chmelnic (drátěnek) je snížení nákladů na stavbu chmelnic i sklizeň chmelových šišek – česání chmele.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Chmelařství – pěstování chmele a chmelnice © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru