Korouhvička nebo korouhev na střechu, praporek ukazující smětr větru

Zpravidla je umístěna ve vrcholu střechy, přičemž je na něm často letopočet, iniciály atd. (J. Vařeka, str. 98).

Větrná korouhvička

též

Vrzátko

(nářečně, Čechy)

Různě tvarované, zpravidla plechové pohyblivé (otočné) zařízení ukazující směr větru. Bývá umístěna na samostatné tyči nebo upevněna na vrcholu štítu budovy (nejčastějšími tvary jsou psí hlava, lvíček, koníček, praporek s letopočtem) (J. Vařeka, str. 247/upraveno).

doplnit: Někdy společně s plechovou makovicí, která však zůstává pevná a otáčí se pouze praporek (doplněno, MaČe)

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru