Podkroví je stavebně upravená část půdního prostoru

Podkrovní prostory sloužily hospodářskému využití, později zde byly i místnosti sloužícími k obytným nebo jiným účelům (lit. 016: V. Frolec, str. 165/kráceno).

Podkrovní komora

též

Výška, „dom s výškou“

(nářečně, moravsko-slovenské pomezí)

též

Náizbí

(nářečně, jihovýchodní Morava)

Název používaný pro podkrovní komory u zvýšených staveb (popř. pro jejich zvýšené části). Komory jsou buď skryty pod valbovou střechou, nebo viditelné zvenčí u budov krytých sedlovou střechou. Domy s výškou jsou rozšířeny po velkém území slovenských Karpat (u nás tedy na moravsko-slovenském pomezí), zejména však na slovenské Oravě. Jejich vznik sahá nejméně do 17. století (lit. 016: J. Vařeka, str. 256/kráceno, upraven slovosled).

Podstřeší

1. Zápraží

2. Podkroví (lit. 016: J. Vařeka, str. 169).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru