Olomoucký kraj – památkové rezervace a zóny

Vesnické památkové rezervace a zóny na území Olomouckého kraje zastupují nejvýrazněji nížinné hanácké vesnice a vesnice typické pro horské i podhorské oblasti Jeseníků.

Haná

Vesnické památkové rezervace střední Moravy jsou zastoupeny typickou hanáckou vesnicí ulicového půdorysu, pocházejícího z období středověké kolonizace. Počátek osídlení oblasti je však podstatně starší, jak ostatně dokládá i řada archeologických nálezů. Zástavbu obce tvoří usedlosti s okapovou orientací, která je příznačná pro celou oblast střední i jižní Moravy.

Jednotlivé stavby na Hané se vyznačují patrovým uspořádáním nebo alespoň sýpkovými polopatry. Charakteristickým stavebním útvarem regionu je hanácký žudr, mohutný rizalit předstupující po celé výšce před průčelí hliněných domů. Vedle nepálených cihel jsou zejména na mladší stavby použity cihly pálené, často v podobě neomítaného režného zdiva s řadou zajímavých stavebních detailů. Jako náhradní krytina se na starších stavbách obytného charakteru uplatňují vláknocementové šablony. Mladší zástavba je kryta břidlicí nebo pálenými taškami.

Neméně výrazným stavebním typem hanácké oblasti jsou podélně průjezdné špaletové stodoly kryté šindelovou nebo břidlicovou krytinou. Stavby špaletových stodol bohužel nebývale rychle zanikají, stejně jako původní hliněné domy se žudry. Nedílnou součástí krajiny a sídelních útvarů jsou samozřejmě i drobné sakrální památky.

Seznam památkových rezervací Olomouckého kraje >

CHKO Jeseníky

Vesnice…doplnit

Autor textu a fotodokumentace Olomoucký kraj – památkové rezervace a zóny © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru