9 zón Olomouckého kraje na okrese Jeseník, Olomouc, Přerov a Šumperk

Z celkového počtu 9 vesnických památkových zón Olomouckého kraje nalezneme tři na Šumpersku – Dlouhomilov, Jakubovice a Palonín. Po dvou zonách pak mají ostatní okresy kraje, kde na Jesenicku jsou jimi obce Rejvíz a Údolí, na Olomoucku Rataje a Senička a na Přerovsku Lhotka u Přerova a Stará Ves.

Vesnické památkové zóny na okrese Jeseník

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Rejvíz | Zlaté Hory | Jeseník

Podrobnější informace o obci Rejvíz naleznete na stránce :: Rejvíz.

Údolí Horní a Dolní | Zlaté Hory| Jeseník

Historie Údolí včetně mapy je uvedena na stránce :: Údolí.

Vesnické památkové zóny na okrese Olomouc

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Rataje | Těšetice | Olomouc

Dějiny obce Rataje a historickou mapu naleznete na stránce :: Rataje.

Senička | Senička | Olomouc

Podrobnější informace o obci Senička naleznete na stránce :: Senička.

Vesnické památkové zóny na okrese Přerov

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Lhotka u Přerova | Lhotka | Přerov

Podrobnou historii Lhotky u Přerova a další informace naleznete na stránce :: Lhotka u Přerova.

Stará Ves | Stará Ves | Přerov

Dějiny Staré Vsi a historickou mapu naleznete na stránce :: Stará Ves.

Vesnické památkové zóny na okrese Šumperk

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Dlouhomilov | Dlouhomilov | Šumperk

Údolní lánová vesnice ležící nedaleko hranice CHKO Jeseníky se zástavbou situovanou podél komunikace sledující jeden z přítoků Loučky. Charakteristické vějířovité uspořádání plužiny odráží rozmístění velkých usedlostí doplněných o okapově orientovanou domkářskou zástavbu ovládanou dominantou kostela situovaného ve vyvýšené poloze. Některé ze staveb vyzděných z kamene a především cihel se vyznačují náročnou plastickou výzdobou svých průčelí, přičemž neméně výrazné je u některých i uplatnění arkád v prostoru hospodářského dvora. Sedlové střechy s bedněnými a omítanými štíty většího sklonu i zděnými štíty běžného sklonu kryje pro celou oblast Jeseníků charakteristická břidlicová krytina šedomodré barvy nahrazená již mnohde šedými vláknocementovými šablonami. Historii Dlouhomilova, mapy a další informace na stránce :: Dlouhomilov.

Jakubovice | Jakubovice | Šumperk

Rozhlehlá vesnice nedaleko Rudy nad Moravou situovaná pod jižním okrajem hřebene s vrcholkem Na Stráži. Zástavba převážně okapové orientace je soustředěna podél komunikace odrážející zvlněným průběhem členitost terénu místy příkře klesajícího do údolních poloh. Tradiční stavby přízemního uspořádání a roubené konstrukce v kožichu jsou vlivem svažitosti terénu často doplněny o kamenné podezdívky. Kamenného zdiva je užito rovněž na stavbu kostela a mladší vrstvu zástavby užívajících též pálených cihel. Sedlové střechy s vysokými bedněnými štíty i štíty menšího sklonu již veskrze kryje mladší nespalná krytina (šablony, lepenka atd.). Církevní stavby jsou kryty šedomodrou břidlicí. Dějiny Jakubovic a historickou mapu naleznete na stránce :: Jakubovice.

Palonín | Palonín | Šumperk

Podrobnou historii Palonína a další informace naleznete na stránce :: Palonín.

Autor textu a fotodokumentace Olomoucký kraj – seznam zón © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru