3 zóny Pardubického kraje na okrese Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí

Z celkového počtu 3 vesnických památkových zón Pardubického kraje nalezneme vyjma samotného Pardubicka vždy po jedné památkové zóně ve všech ostatních okresech kraje: Na Chrudimsku obec Svobodné Hamry, na Svitavsku obec Telecí a na okrese Ústí nad Orlicí obec Vysoká.

Vesnické památkové zóny na okrese Chrudim

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Svobodné Hamry | Vysočina | Chrudim

Historii obce Svobodné Hamry, popis zástavby, fotografie a mapy naleznete na stránce :: Svobodné Harmy.

Vesnické památkové zóny na okrese Svitavy

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Telecí | Telecí | Svitavy

Podrobnou historii Telecí a další informace k obci naleznete na stránce :: Telecí.

Vesnické památkové zóny na okrese Ústí nad Orlicí

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Vysoká | Javorník | Ústí nad Orlicí

Řadová ves ležící v oblasti Svitavské pahorkatiny, nedaleko zámku Nové Hrady. Zástavba je pravidelně rozvržena po obou stranách komunikace vedoucí na navrší, jak napovídá již samotný název obce. Vesnice novověkého založení vznikla rozpracelováním lánových parcel naležejících původně velkým usedlostem situovaných v sousedním Javorníku.

Samotnou zástavbou až na vyjímky přízemního uspořádání tvoří úhlové, paralelní nebo převážně trojstranné usedlosti malé až střední velikosti, jejichž nevelký dvůr v některých případech uzavírá ohradní zeď nebo dokonce další hospodářské křídlo. Z hlediska materiálového a konstrukčního řešení se sporadicky uplatňuje roubená konstrukce (sýpkové patro) a především zdivo z režného nebo omítaného kamene (opuka) a pálených cihel. Štíty obytných a hospodářských staveb jsou bedněné nebo rovněž vyzděné. Sedlové střechy kryje mladší nespalná krytina. Historii, mapy a další informace o obci naleznete na stránce :: Vysoká.

Autor textu a fotodokumentace Pardubický kraj – seznam zón © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru