Křižánky v CHKO Žďárské vrchy – Horácký dům na Českomoravské vrchovině

Vesnická památková rezervace Křižánky leží v CHKO Žďárské vrchy na okrese Žďár nad Sázavou. Obec tvoří převážně domy typické pro oblast Horácka. Tzv. horácký dům představuje místní dobovou formu domu Českomoravské vrchoviny na moravské straně zemské hranice.

mapa: Křižánky – CHKO Žďárské vrchy

Obec České a Moravské Křižánky na mapě stabilního katastru

„Sešité“ mapy stabilního katastru. Vlevo po řeku Moravské Křižánky roku 1835 a vpravo od řeky České Křižánky roku 1839. Stavby převážně dřevěné.
Obec Křižánky, okres Žďár nad Sázavou, Historická mapa © ČÚZK • fotogalerie

Obec Křižánky

Křižánky představují rozlehlou horskou vesnici z oblastiČeskomoravské vrchoviny, původem středověkého založení.

V současnosti je půdorys obce určován stavbami situovanými převážně při místních komunikací nebo volněji rozptýlených ve svažitém terénu. Ten je v nejnižších polohách určován tokem řeky Svratky, jejíž průběh zde zároveň odpovídal průběhu historické zemské hranice. Tato hranice rozdělovala obec na dříve samostatné České a Moravské Křižánky.

Zástavba obce

K výraznému rozvoji Českých a Moravských Křižánek došlo v průběhu 17. a 18. století. Rozvoj bezprostředně souvisel s výstavbou sklárny a následně i železářského hamru – sklářské a železářské hutě. S tímto souvisí i pilníkářská výroba, kterou se zde zabývala řada obyvatel.

Stavební fond obce reprezentují obytné a hospodářské stavby v podobě typické pro oblast Horácka. Přízemní roubené a zděné domy se střechami sedlového tvaru pocházejí převážně z 18. až počátku 20. století.

Horácké domy

foto: Památková rezervace Křižánky

Přízemní domy kryté sedlovými střechami. Typickým znakem horáckých domů je bedněný štít s podlomenicí a valbičkou.
Obec Křižánky, okres Žďár nad Sázavou, Foto © MaČe • fotogalerie

Starší roubené domy se vyznačují bedněnými štíty s podlomením a vrcholovou valbičkou na místě obvykle již zaniklého kabřince. V řadě případů byla nahrazena i původní šindelová střešní krytina sedlových střech. S ohledem na konstrukci krovu pro šindelovou střešní krytinu nalezly uplatnění lehké vláknocementové šablony. Kromě střešní krytiny se šablony užívaly i jako obklad dřevěného štítu.

Mladší domy zděné konstrukce zachovávají původní stavební formy, avšak s ohledem na použitý materiál dochází k proměně zejména štítového průčelí.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památková rezervace Křižánky v CHKO Žďárské vrchy © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru