Sezónní stavby a hospodářství – pastevectví a salašnictví, stániska a salaše

Historické osídlení Beskyd s výjimkou údolních poloh tvoří pastevecká nebo salašnická hospodářství rozptýlená na svazích či náhorních planinách. V návaznosti na starobylé zvyklosti se zde však vyskytují i tzv. rodinné shluky, reprezentující již soustředěné formy zástavby.

Pastevecké hospodářství

foto: Pastevectví a salašnictví

Velké Karlovice – osídlení formou samot, skanzen Rožnov pod Radhoštěm – obydlí a hospodářské stavby sezónního hospodářství
Dědictví zemědělské kultury, Foto: MaČefotogalerie

Jednotlivá hospodářství vznikající uprostřed odlehlých horských pastvin a luk určených k sezónní pastvě dobytka jsou v místním nářečí nazývány letoviska či stániska.

Sezónní stavby

Letovisko či stánisko tvoří sezónní hospodářské stavby a objekt plnící funkci bydlení, který je zpočátku užíván pouze po dobu letních měsíců – sezónní obydlí. Stálé bydlení zůstává umístěno v domě náležejícím k usedlosti situované v údolních polohách. Hospodářské stavby jsou zastoupeny především letními chlévy určenými pro hospodářská zvířata. Pokud jsou chlévy určeny pro ovce, mluvíme již o ovčínech. Specifickouformu sezónního hospodářství představuje salaš (na Slovensku je salaší nazývána i stavba ovčína).

Salašnické hospodářství

Salašnické hospodářství tvoří stavby a pozemky určené k horskému pastýřskému chovu ovcí. Pastýřský chov ovcí v oblasti Beskyd souvisí s valašskou kolonizací neúrodných oblastí severovýchodní Moravy, ke které docházelo nejdříve od konce středověkého období. Nížinné polohy však byly osídleny již dříve domácím obyvatelstvem věnujícím se tradičnímu zemědělství. Vzhledem k rozsahu jsou typické stavby salaše popisovány samostatně na stránce salašnické stavby.

Valašská dědina v Rožnově

foto: Sezónní objekt

Roubený objekt na lyžnicích

Drobný stavební objekt hospodářské funkce. Sezónní charakter prozrazují ližnice umožňující snadné přemístění.
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, Foto © MaČefotogalerie

S mnohými historickými stavbami reprezentujícími sezónní i stálé hospodářství v oblasti Beskyd se můžeme kromě posledních dochovaných příkladů v terénu seznámit i ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Konkrétně pak v největším areálu nazvaném Valašská dědina, do kterého byla soustředěna řada staveb ohrožených bezprostředním zánikem.

Autor textu a fotodokumentace k Pastevectví a sezónní hospodářství © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru