Krajina a typy krajiny

Kulturní krajina – polní, pastevecká, rybniční atd.

Přejít nahoru