2 rezervace Královéhradeckého kraje na okrese Jičín a Náchod

Ze 2 vesnických památkových rezervací na území Královéhradeckého kraje nalezneme po jedné na okrese Jičín i Náchod. Na Jičínsku se jedná o obec Vesec u Sobotky, v okrese Náchod o Křinice. Na okresech Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov nebyla prohlášena žádná památková rezervace se souborem lidové architektury.

mapa: Východočeské rezervace

Památkové rezervace v Moravskoslezském kraji
Mapka Královéhradeckého kraje s vyznačením památkových rezervací se soubory lidové architektury. Zcela dole podrobnější mapa.
Královéhradecký kraj, Mapka: MaČe • fotogalerie

Vesnické památkové rezervace na okrese Jičín

NÁZEV OBCE | ORP | Okres

Vesec u Sobotky | Jičín | Jičín

Nevelká vesnice při hranici CHKO Český ráj, vyznačující se nepravidelným návesním půdorysem středověkého původu.

Soubor lidových staveb obce tvoří převážně patrové stavby roubené a zděné konstrukce, na kterou je využíváno pískovcových kvádrů. Stavby obytného nebo hospodářského využití pocházejí zejména z 18. a 19. století a vyznačují se u starších domů dlouhými pavlačemi na bočním průčelí. Štítová průčelí charakterizují sdružená okna a svisle bedněné štíty trojúhelníkového tvaru.

Půdorysnému uspořádání a charakteru staveb v obci bude věnována samostatná stránka Vesec u Sobotky.

Vesnické památkové rezervace na okrese Náchod

NÁZEV OBCE | ORP | Okres

Křinice | Broumov | Náchod

Vesnice ležící v CHKO Broumovsko a charakterizovaná protáhlým lánovým půdorysem středověkého založení.

Historickou zástavbu obce tvoří čtyřstranné dvory situované po obou stranách komunikace sledující vodní tok. Blíže komunikaci a vodního toku je situovaná drobnější zástavba. Soubor lidové architektury v podobě typické pro oblasti Broumovska je nejvýrazněji určován obytnými a hospodářskými stavbami usedlostí. Zděné stavby jsou veskrze datovány do 18. a 19. století, příznačné náročnou výzdobou průčelí i užití kamenických prvků.

Historické zástavbě obce prohlášené za památkovou rezervace bude věnována stránka Křinice.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Královéhradecký kraj – památkové rezervace lidové architektury © Martin Čerňanský

Přejít nahoru