2 rezervace Moravskoslezského kraje na okres Bruntál a Opava

Ze 2 památkových rezervací lidové architektury Moravskoslezského kraje nalezneme po jedné na okrese Bruntál i Opava. Na Bruntálsku se jedná o obec Heřmanovice, na Opavsku o Lipinu. Na okresech Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Ostrava-město nebyla prohlášena žádná vesnická památková rezervace.

mapa: Severomoravské rezervace

Památkové rezervace v Moravskoslezském kraji
Mapka Moravskoslezského kraje s vyznačením památkových rezervací se soubory lidové architektury. Zcela dole podrobnější mapa.
Moravskoslezský kraj, Mapka: MaČe • fotogalerie

Vesnické památkové rezervace na okrese Bruntál

NÁZEV OBCE | ORP | Okres

Heřmanovice | Krnov | Bruntál

Rozlohou velká vesnice z oblasti Jeseníků, vyznačující se táhlým údolním lánovým půdorysem středověkého původu. Zástavbu tvoří přízemní stavby roubené i zděné konstrukce, pocházející převážně z 18. až 19. století a opatřené bedněnými štíty.

Půdorysnému uspořádání a charakteru staveb v obci bude věnována samostatná stránka Heřmanovice.

Vesnické památkové rezervace na okrese Opava

NÁZEV OBCE | ORP | Okres

Lipina | Opava | Opava

Rozlohou nevelká vesnice pravidelného ulicového půdorysu, založená až v poslední čtvrtině 18. století. S ohledem na dobu založení pocházejí převážně zděné stavby přízemního uspořádání z konce 18. a průběhu 19. století.

Historické zástavbě obce prohlášené za památkovou rezervaci bude věnována stránka Lipina.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Moravskoslezský kraj – památkové rezervace lidové architektury © Martin Čerňanský

Přejít nahoru