Haltýř je sklep k chlazení potravin nebo nádrž k sádkování ryb, též mlíčnice

1. Roubená nebo zděná stavba o obdélníkovém nebo čtvercovém půdorysu, vysoká asi 1 m, opatřená valbovou nebo sedlovou střechou krytou šindelem nebo jinou krytinou. Haltýře stávaly nejčastěji ve skupinách nebo řadách u potoka na návsi nebo byly umístěny v bezprostřední blízkosti usedlosti. Haltýřem protékala voda; uprostřed nad vodou byla prkenná lávka sloužící k ukládání nádob s mlékem nebo jinými potravinami, které se tímto způsobem ochlazovaly. Vyskytovaly se zejména na západní Moravě a v jihovýchodních Čechách, ale i jinde (Chebsko).

2. Malá dřevěná nádrž s průtokem vody k sádkování menšího počtu ryb (jižní Čechy). Pro haltýř se v tomto významu používá i označení „mlíčnice„, „mlíčňák“ (V. Frolec, str. 59-60).

Placák

(nářečně, jihovýchodní Čechy)

1. Plochý kámen, který se používá při stavbě kamenných průtokových sklepů (tzv. haltýřů) (V. Frolec, str. 161).

2. Obecně jakýkoliv plochý kámen, např. užitý na plocho ve zdivu.

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru