Chata je objekt rodinné nebo hromadné rekreace, horská nebo turistická chata

Pojem chata nábývá v souvislosti s nebývalým rozvojem turistického ruchu zcela odlišného významu, než jaký byl původní význam. Vedle jednoduchého rodového obydlí pocházejícího z mladší doby kamenné a zbudovaného z materiálu přírodního původu (dřevo, sláma, hlína) mohla ve slovanských jazycích chata znamenat i chalupu nebo jizbu. V současnosti chatou rozumíme výhradně objekt sloužící rodinné nebo hromadné rekreaci, jehož architektonická forma nemusí být v mnoha případech vůbec rozhodující. Rovněž názvosloví není zcela jednotné, přičemž použivání termínu horská chata a turistická chata se významově překrývá, stejně jako používání výrazu rodinná chata a rekreační chata.

Horské chaty

Jak již samotný název napovídá, horská chata představuje chatu situovanou v horských oblastech (Krkonoše, Jizerské hory, Orlické hory, Jeseníky atd.). Chaty na horách jsou zbudované ponejvíce ze dřeva, vyznačujícího se dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi, ke kterým přispívá i časté vnější obednění (opláštění) stěn a štítů. Pouze spodní část stavby je z důvodu sněhové pokrývky a zemní vlhkosti provedena technikou zdění, především z místního kamene. Horské chaty mohou sloužit k individuální i hromadné rekreaci.

Turistické chaty (v Krkonoších tzv. boudy)

Základem turistických chat se stávají horské usedlosti v Krkonoších, charakterizované vysoko položenými letními chlévy. Tyto původně jednoduché dřevěné stavby zvané též boudy se později mění v trvalá obydlí, v nichž horalé poskytují ubytování i rostoucímu počtu turistů. Ve 20. století dochází k budování turistických chat, vyznačujících se již výhradně hotelovou funkcí. Turistické chaty buduje především Klub českých turistů, Sokolská obec nebo některé sportovní kluby.

Ve 2. polovině 20. století dochází v Krkonoších a dalších oblastech k budování horských hotelů ve státním vlastnictví. Jedná se o stavby značných rozměrů sloužící původně podnikové rekreaci, tomuto odpovídající ubytovací kapacitou, vlastní jídelnou i nezbytným hospodářským zázemím. Právě rozměrově předimenzované hotely dodnes v mnoha případech narušují prostředí historických horských sídel i celé krajiny našich hor. Nové turistické chaty sloužící jako ubytovna se přitom již neomezují pouze na horské oblasti, ale pokrývají celou řadu dalších přírodně a turisticky zajímavých míst České republiky.

Penziony

V současné době je namísto velkých turistických hotelů upřednostňována forma menších ubytovacích zařízení – penzionů. Obvyklá ubytovací kapacita penzionu se omezuje na několik desítek osob, nejčastěji s možností polopenze. Zpravidla se jedná o rodinné podniky s trvalým pobytem soukromých majitelů. S ohledem na požadovanou velikost jsou k tomuto využití vhodné i historické objekty. Ani případné novostavby však díky přiměřenému objemu výrazněji nenarušují urbanistické, architektonické a přírodní prostředí turistického regionu.

Apartmány

Novou formu individuální rekreace představují apartmány, kombinující výhody individuálního pobytu a snadno dostupných služeb i sportovního vyžití v turisticky atraktivních oblastech. Kromě pronájmu celých objektů je v současné době možné i odkoupení jednotlivých bytů v domech s apartmány. Nevýhodou těchto areálů je značné přetížení krajiny a sídel, přispívající k nežádoucím formám cestovního ruchu a zániku kulturních i přírodních hodnot prostředí.

Rodinné chaty

Rodinnou chatou v současnosti rozumíme ponejvíce drobný rekreační objekt vyznačující se nenáročnou architektonickou formou a stavebním provedením. Slouží zpravidla k odpočinku a přechodnému pobytu městských obyvatel v přírodě, zejména o víkendech. Z tohoto důvodů jsou chaty, neorganizovaně sdružované do chatových kolonií mimo historicky zastavěná území, s oblibou situovány na svazích v blízkosti vodních ploch a toků. Ke stavebnímu objektu chaty může přiléhat i zahrada zpravidla nevelké rozlohy. Oproti zahradnímu domku však technické a interiérové vybavení chat umožňuje i delší pobyt a přenocování, přestože rovněž nejsou určeny k trvalému bydlení. Z hlediska stavebního představují chaty v dnešním významu především novodobé stavby nevelkých půdorysných a výškových rozměrů, často budované svépomocí.

Literatura a odkazy k tématu:

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru