Mandorla je výzdoba zděného průčelí staveb

Výzdobný reliéfní nebo malířský prvek v podobě svatozáře mandlového tvaru při zobrazení Krista, Panny Marie nebo světců; ojediněle u jihočeské zděné lidové architektury (špýchar v Domaníně na okrese Jindřichův Hradec) (lit. 016: J. Vařeka, str. 119-120/kráceno)

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru