Starší dřevěné stavby – stěny, stropy a schody starších dřevostaveb

Pro starší vrstvu dřevěných staveb je charakteristické použití méně opracovaných prvků vyznačujících se poměrně velkými průřezy použitého dřeva, doprovázeného silnou vrstvou hliněné mazaniny.

Starší dřevěné stavby z klád

Starší vrstva dřevěných staveb je charakterizována masivností svého provedení, na které se rozhodující měrou podílejí roubené stěny a povalový strop, případně roubená klenba spojující obě konstrukce v jeden prostorový celek.

Hrubé opracování kuláčů

Svislé i vodorovné konstrukce jsou provedeny ze silných kuláčů, tj. kmenů stromů vyznačujících se jen nejnutnějším a poměrně hrubým opracováním. Nároží těchto staveb jsou již provedena i později zcela převažující vazbou na rybinu.

Omazávka stěn a stropu

Běžnou součástí nejstarších dřevěných staveb je rovněž zateplení a snížení požárního rizika hliněnou omazávkou nanášenou z vnější strany.

Schody a schodišťové stupně

Stejně robustní bývají i schodišťové stupně trojúhelníkového průřezu, vzniklé úhlopříčným rozpůlením krátkého trámku.

Autor textu ke kapitole
Starší dřevěné stavby © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-082-5.

Přejít nahoru