Sklo a typy skel, výroba skla a sklenáři, zasklívání dveří a oken

Po nejstarším užívání plných záklop jsou osvětlovací otvory kryty průsvitným materiálem – pergamenem, papírem nebo blanami. Teprve později je na zasklení oken užíváno skla, ponejprv vyráběného ručně a později strojně.

Ruční výroba skla

Sklo je vyráběno ve sklářské peci ze sklářského (křemičitého) písku a za dostatečně vysokých teplot představuje poměrně snadno formovatelný materiál. Po zchlazení skloviny je sklo tuhé a relativně pevné, avšak křehké.

Zasklívání do olova

Nejstarší užití skla reprezentují velmi malé tabulky používané pro zasklívání do olova, při kterém jsou spojované olověnými pásky majícími zpravidla pocínovaný povrch.

Terčíky a šestihrany

Jednalo se původně o foukané kruhové terčíky či bucny (vyfouknutá stlačená baňka) a později o šestihrany nepoměrně menších rozměrů než pozdější skleněné tabulky a dochované především na oknech chrámových a kostelních lodí.

Nedílnou součástí pozdně gotických a renesančních oken zasklených pomocí kruhových terčíků a šestihranů užívaných ještě v barokním období je ztužení pomocí kovaných nosníčků z kujného železa.

S obdobným principem zasklívání kombinujícím osmihrany nebo protáhlé šestihrany a čtverce se můžeme ojediněle setkat i v době pozdější, zejména v odlehlejších oblastech ČR.

Zasklívání do příčlí

Tabulky a foukané sklo

Od 18. století již dochází k výrobě skleněných tabulek obdélníkového tvaru a ztužující kované nosníčky jsou střídány dřevěnými příčlemi členícími okenní křídlo na menší části.

Starší skleněné tabulky jsou vyráběny z foukaných válců, které jsou rozřezány na menší části. Oproti staršímu sklu je sklo vyráběné tímto způsobem již tenčí, avšak s ohledem na postup výroby stále nerovné a se vzduchovými bublinkami.

V důsledku vzduchových bublinek i nerovnosti povrchu odrážejícího světlo různým směrem bývají okna zasklená těmito tabulkami na první pohled odlišná od zasklení z plochého skla.

Zasklívání pomocí tmele

Starší beztmelý způsob zasklívání tabulek skla pomocí drážek nebo krycích lišt je nejpozději v 19. století střídán polodrážkami a sklenářským tmelem – kytem.

Strojní výroba skla

Starší ručně vyráběná skla nahrazují strojně vyráběné skleněné tabulky plochého skla s hladkým povrchem. Kromě zasklení okenních křídel jsou užívány na prosklené interiérové a exteriérové dveře, přičemž nachází uplatnění i barevné, leptané a vzorované sklo. Na zasklívání dveří osazených v zárubni se nadále používá tmele, případě lišt.

Tažené sklo

Vedle výše uvedených typů průhledných a průsvitných tabulek čirého skla později vyráběných tažením byla okna a dveře zasklívána rovněž dnes již nevyráběnými typy skel s nejrůzněji pojednaným povrchem, zejména v oblastech s rozvinutou sklářskou výrobou.

Barevné sklo

V průběhu 2. poloviny 19. století a 1. třetiny 20. století bylo zvlášť oblíbené barevné sklo, vyráběné přidáním kovů do skloviny nebo použitím barvy na sklo.

Leptané a vzorované sklo

Oblíbené bylo i zdobené leptané sklo, stejně jako vzorované vyráběné vytlačováním vzorů. K výrobě těchto druhů skel byly často užívány i šablony na sklo, vyznačujícími se nejrůznějšími plošnými vzory nebo individuálním motivem. Kromě čirého je vyráběno matné sklo, přičemž tuto funkci dnes často přebírají fólie na sklo.

Skleněné ozdoby

Čiré a barevné sklo je používáno rovněž pro výrobu skleněných ozdob, uplatňujících se ve vybavení interiérů řady obytných staveb.

Skleněná vata

Nejnověji je tohoto materiálu užíváno na tepelnou a požární izolaci ve formě skleněné vaty, vyráběné právě rozfoukáním skloviny.

Autor textu a fotodokumentace k materiálu Sklo – výroba skla, způsob zasklívání a druhy skel © Martin Čerňanský

Poznámky a citace k příspěvku:
Literatura a odkazy k tématu:

Výroba skla. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia Foundation 2001–, [cit. 2024-5-26]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Výroba skla

Sklářství. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia Foundation 2001–, [cit. 2024-5-26]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Sklářství

Sklárna. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia Foundation 2001–, [cit. 2024-5-26]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Sklárna

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru