Ostění

Svislé postranní části dveřního nebo okenního otvoru (lit. 016: J. Vařeka, str. 147 ).

doplnit, též veřeje u dveří, špaleta – rovná, šikmá, trámková, zděná

Pouchle, nářečně, východní Čechy

Svislé trámy po stranách dveří a oken (lit. 016: V. Frolec, str. 174).

Pilištrát, nářečně, jihovýchodní Morava

Sloupové ostění dveří v dřevěné stavbě, zapuštěné čepy do prahového trámku a do horní závěrky. Pilištrát je opatřen svislým žlábkem k zapuštění vodorovných trámů roubené stěny, přerušených právě dveřním otvorem (lit. 016: J. Vařeka, str. 161).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru