Zděný a kachlový sporák na dřevo, starší i moderní sporáky

Sporáky jsou kuchyňská zařízení sloužící k přípravě pokrmů. Mezi nejstarší typ řadíme zděný a kachlový sporák na tuhá paliva. V následujícím období je užíván plechový sporák, opatřený již často smaltovaným povrchem. Mezi nejmladší typ řadíme plynový a elektrický sporák, případě sporák kombinovaný.

Zděné kuchyňské sporáky

Užívání sporáků s uzavřeným ohněm souvisí s vyzdíváním tahových komínů od úrovně přízemí. V prostředí našich měst nacházejí kuchyňské sporáky uplatnění na počátku 19. století a o něco později v objektech sloužících bydlení privilegovaných vrstev venkovského obyvatelstva. K těmto náležely zejména fary, fojství, rychty, mlýny nebo kupecké domy. Do světnic běžných domů pronikají větší měrou od 2. poloviny 19. století, v odlehlých a méně rozvinutých regionech mnohem později. [1]

Mezi nejstarší typy kuchyňských sporáků náleží zděné sporáky.

Nejstarší kuchyňské sporáky na dřevo nebo jiné tuhé (pevné) palivo jsou zčásti nebo zcela zděné. Vyznačují se přitom obdobnými formami jako sporákům předcházející kuchyňská kachlová kamna.

Stavba zděného sporáku

Pro stavbu starších typů kuchyňských sporáků je užíváno pálených cihel, které jsou následně běžným způsobem omítnuty

Ponechané otvory jsou opatřeny kovovými dvířky, které slouží k uzavírání trouby nebo prostoru určeného k přikládání paliva a níže vybírání popele. Nižší část je shora opatřena železnými pláty tvořícímiplotnu na vaření.

Stavba sporáku ze starších klachlů

Vedle cihel je na stavbu kuchyňského sporáku nebo alespoň vyššího hranolového nástavce s pečící troubou nezřídka použito i kachlů ze starších kachlových kamen. V těchto případech se užívá názvu kachlový sporák, stejně jako v případě použití moderních kachlů určených již přímo na kuchyňské sporáky.

Kachlové kuchyňské sporáky

Sporáky z kachlů se stejně jako starší zděné typy postavené z cihel vyznačují poměrně jednoduchou formou. Kachlový sporák zpravidla tvoří dvě hranolová tělesa různé výšky, přičemž nižší stolová část slouží jako varná plotna a vyšší nástavec jako pečící trouba.

Plotna na vaření a železné pláty

Stolová část kuchyňského sporáku je opatřena plotnou na vaření a dvířky pro obsluhu – přikládání tuhého paliva a vybírání popele.

Kuchyňská plotna zpravidla sestává z několika litých železných plátů, opatřených u starších typů samostatně vyjímatelnými částmi ve tvaru kruhu a kruhových prstenců. Podle velikosti hrnce nebo jiné nádoby se vyndal středový kruh (případně další litinové prstence) a do vzniklého otvoru se vložila nádoba ohřívaná již přímým plamenem.

Trouba na pečení

V hranolovém nástavci kuchyňských sporáků je umístěna trouba na pečení opatřená otočnými dvířky. Podle umístění závěsů se dvířka mohou otevírat kolem svislé nebo vodorovné osy. V některých nástavcích mohou být umístěny i dvě pečící trouby nad sebou.

Kamnovec a měděnec

Součástí některých starých kachlových sporáků byl rovněž kamnovec nebo měděnec (ten vyroben z mědi), sloužící stejně jako u kachlových kamen k ohřívání vody.

Moderní kachlový sporák

V první třetině 20. století (tj. v období moderních dějin) jsou na kachlové sporáky s oblibou užívány moderní hladké kachle bledě modré barvy. Základní tvar sporáku zůstává zpravidla nepozměněn, určovaný stolovou částí a nástavcem trouby.

V přeneseném významu se v řadě případů používá pro kuchyňské sporáky i názvu kuchyňská kamna, přestože se již jedná o zařízení opatřené varnou plochou.

Autor textu a fotek ke kapitole Kachlové sporáky na dřevo a uhlí © Martin Čerňanský

Poznámky a citace k příspěvku:

[1] FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Literatura a odkazy k tématu:

Kitchen stove. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia Foundation 2001–, [cit. 2024-4-27]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Kitchen stove

Přejít nahoru