hospodářské stavby

Půdorys a stavby dvorů na Poličsku a jižním Litomyšlsku – dům a hospodářské stavby kolem dvora Čtyřboké usedlosti tvoří obytné a hospodářské stavby vymezující různě velký prostor dvora, zpravidla pravidelného půdorysu. Obvyklé je přitom stavební a někdy i provozní spojení staveb či prostor, případně uzavření dvora krátkou stěnou opatřenou vstupem. Pohled na čtyřboký dvůr charakterizovaný …

Dům a hospodářské stavby kolem čtyřbokého dvora Pokračovat ve čtení »

Sušárna lnu a konopí v zahradě nebo za vesnicí – pazderna nebo konopice? Pazderna Pazderna (dle pazdeří) je nevelká hospodářská stavba, ve které se dosušoval len a konopí. Kromě dosoušení probíhalo v sušárnách rovněž částečné zpracování pro další použití. Pazderny byly obdobně jako jiné sušárny, např. sušárny ovoce, stavěny z protipožárních důvodů v dostatečné vzdálenosti …

Sušárna lnu a konopí v zahradě nebo za vesnicí – pazderna nebo konopice? Pokračovat ve čtení »

Valašská dědina a stavby různé funkce – areál lidových staveb v Rožnově pod Radhoštěm Největším areálem a zároveň i nejdelším prohlídkovým okruhem je areál Valašské dědiny. Projekt vznikl v polovině 20. století za účelem muzejního uchování rychle zanikajících dřevěných staveb lidové architektury z oblasti Valašska. foto: Valašská dědina – fojtství Roubený dům fojta s pavláčkou …

Valašská dědina – areál lidových staveb a prohlídkový okruh rožnovského skanzenu Pokračovat ve čtení »

Zděné hospodářské stavby a ohrazení – sýpky, chlévy a stodoly, brány, ohradní a opěrné zdi Kromě zděných staveb obytné funkce se v oblasti Kokořínska dochovaly rovněž zděné objekty hospodářského využití. Kromě staveb samotných je zdejšího pískovcového kamene užíváno rovněž na ohrazení dvora nebo zahrady náležející k jednotlivým usedlostem. Zděné hospodářské stavby foto: Hospodářské stavby z …

Zděné hospodářské stavby – kamenné a cihelné sýpky, chlévy a stodoly, ohrazení dvora a zahrady Pokračovat ve čtení »

Zemědělství ČR a stavby – zemědělské plodiny a typy staveb Příklad dvou zeměpisných oblastí ilustrujících vliv pěstovaných zemědělských plodin na podobu venkovského prostředí. Konkrétně se jedná o stavby hospodářských objektů sloužících jejich skladování nebo zpracování. V řadě případů se tyto hospodářské stavby vyznačují ryze regionálním výrazem a podílejí se základní měrou na identitě stavebního prostředí …

Zemědělství v ČR a hospodářské stavby – zemědělské plodiny, krmivo a chov zvířat, typy staveb Pokračovat ve čtení »