dymník

Sopouch 1. Dymník nad otevřeným ohništěm (Čechy, Morava); 2. Kouřový otvor nebo trouba ve stěně mezi světnicí a síní (v prostoru nad ústím pece), jimiž odchází kouř z pece a kamen do komína; (lit. 016: V. Frolec, str. 205 a 241). 4. Větrací otvor ve chlévě (střední Morava) (lit. 016: V. Frolec, str. 205) Též …

Sopouch jako dymník, kouřový otvor nebo větrací otvor Pokračovat ve čtení »

Gotika, renesance a interiéry staveb 15.-16. století Ojediněle dochovaný vesnický dům z přelomu 15. a 16. století je trojdílného půdorysného uspořádání, se střední částí vyhrazenou vstupní síni. Ze síně je přístupná dymná jizba, jejíž výskyt ve venkovském prostředí je doložen až do třicetileté války. Dymná jizba s pecí a ohništěm Dymnou jizbou rozumíme vysoký obytný …

Interiéry gotických a renesančních staveb – dymná jizba s pecí a ohništěm, dymník a větrací otvory, patrové komory Pokračovat ve čtení »