Dřevěná a zděná sušárna ovoce – stavby k sušení ovoce v zahradě či sadu

Sušárny ovoce jsou hospodářské stavby sloužící k sušení švestek, jablek a hrušek z důvodu jejich uchování i pro zimní období. Kromě sušárny ovoce je používán též výraz sušírna nebo ve východních Čechách suška.

Rozšíření a umístění sušáren ovoce

foto: Sadařství – sušárny ovoce

Sušárny ovoce roubené a zděné konstrukce

Korno – zahrady se sušárnami ovoce za stodolami zemědělských usedlostí, Skanzen Veselý Kopec – roubená sušárna ovoce přemístěná ze Střítěže ,Libeň – zděná sušárna ovoce v zahradě
Dědictví zemědělské kultury, Foto © MaČefotogalerie

Stavby sušáren ovoce jsou rozšířeny od počátku 19. století a to zejména v ovocnářských krajích, kde náleží k častému vybavení větších zemědělských usedlostí. Sušárny stojí obvykle v zahradách za stodolami těchto usedlostí, tj. v humnech nebo jsou situovány v ovocných sadech.

Nevelké půdorysy sušáren jsou velmi dobře patrné historických mapách Stabilního katastru, pořízených v měřítku M 1:2880 během 2. čtvrtiny 19. století.

Selské a obecní sušárny

Stavby sušáren na ovoce často sloužily několika hospodářům nebo byly jako obecní majetek pronajímány. Lišily se rovněž velikostí, od přízemních staveb nevelkých rozměrů po velké sušárny, někdy dokonce patrového uspořádání (např. v ovocnářském regionu Českého středohoří). S půdorysnou velikostí a provozem souviselo rovněž jejich vnitřní členění, u malých sušáren dvouprostorové a u velkých víceprostorovém.

Konstrukce a stavba sušárny ovoce

Pomineme-li archaické formy zemních sušáren jsou dochované stavby sušáren reprezentovány ponejvíce stavbami roubené nebo sloupkové konstrukce v kombinaci s bedněním.Mladší sušárny ovoce jsou zděné konstrukce s použitím místního kamene a později i cihel. Ve všech případech je zděná samozřejmě pec a komínové těleso. Valbová nebo sedlová střecha sušárny je kryta došky nebo šindelem. později též pálenou střešní krytinou – taškami.

Sušárny ovoce a skanzeny ČR

foto: Sušárna ovoce ve skanzenu

Roubená sušárna ovoce z Břístve na Nymbursku

Roubená sušárna ovoce z počátku 19. století. Stavba byla přemístěná z Břístve, kde se nacházela ve švestkovém sadu.
Skanzen Přerov nad Labem, okres Nymburk, Foto © MaČefotogalerie

S několika sušárnami ovoce starší roubené konstrukce se můžeme setkat i v našich muzeích v přírodě – skanzeny ČR. Jedná se většinou o stavby přemístěné z nedalekých lokalit, na kterých byly ohroženy bezprostředním zánikem.

Jedná se například o sušárny ve skanzenu Strážnice, Přerově nad Labem nebo na Veselém Kopci.

Samostatná stránka je rovněž věnována vybavení sušáren a sušení ovoce.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Sadařství – dřevěné a zděné sušárny ovoce © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru