Mázhaus je síň v domě

Velká síň, ústřední prostora hlavně v přízemí a někde také v patře gotického a renesančního domu, z níž vedly vstupy do jednotlivých místností. Charakter mázhausu mají některé síně domů venkovských městeček (lit. 016: V. Frolec, str. 121).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru