Hlavní město Praha – památkové rezervace a zóny v Praze

Vesnické památkové rezervace a zóny na území hlavního města Prahy reprezentují bývalé samostatné vesnice. Za vesnické památkové zóny byly prohlášeny rovněž některé dělnické osady.

mapa: Památkové rezervace v Praze

Mapa II. vojenského mapování pořizovaného v letech 1836 – 1852 a zachycující krajinu západně od Prahy. Nahoře uprostřed obec Ruzyně a dole Stodůlky, prohlášené za památkové rezervace.
Hlavní město Praha, Mapa © Seznam.cz • fotogalerie

Vesnice u staré Prahy

Bývalé samostatné vesnice situované v okolí staré Prahy představují důležitou složku památkového stavebního fondu současné pražské sídelní aglomerace.

Ochrana dochovaných vesnických celků na území hlavního města Prahy je zvláště naléhavá s ohledem na výrazně negativní vývoj v posledních desetiletích minulého století, charakterizovaný rozsáhlou a nekoncepční výstavbou panelových sídlišť v katastrálním území těchto původně samostatných obcí.

Historické stavby vesnic

Zástavbu nejrůznějších sociálních kategorií charakterizují zděné stavby přízemního nebo patrového uspořádání, s určitou převahou štítové orientace.

Nejzachovalejší domy a vjezdové brány se po vzoru staveb nedaleké Prahy vyznačují bohatým plastickým dekorem, odrážejícím barokní a klasicistní tvarosloví slohové architektury. Střechy sedlového nebo valbového tvaru již zpravidla kryje pálená střešní krytina, přičemž střechy sedlové jsou mnohdy ještě charakterizovány nesymetrickým nasazením s překrytím domového zápraží při podélné straně domu.

Dělnické osady a domky

Oproti vesnických sídlům středověkého založení a zemědělského charakteru jsou dělnické osady mladšího, tedy novověkého původu. Zároveň se vyznačují odlišným půdorysným uspořádáním, pro které je charakteristické menší měřítko i často nepravidelné uspořádání využivající svažitý či jiný pro obhospodařování nepříliš vhodný terén. Odlišná je rovněž samotné měřítko staveb, charakterizované menšími domky a pouze drobným hospodářským zázemím.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památkově chráněná sídla a lokality na území hlavního města Prahy © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru