2 rezervace hlavního města Prahy na okrese Praha – Hlavní město

Z celkového počtu více jak padesáti vesnic, které hlavní město Praha pohltilo jen počátkem 70. let 20. století, byly za vesnické památkové rezervace prohlášeny pouze dvě původem samostatné obce.

foto: Pražské památkové rezervace

Památkové rezervace v Praze
Mapka Prahy s vyznačením památkových rezervací se soubory lidové architektury. Zcela dole podrobnější mapa.
Hlavní město Praha, Mapka: MaČe • fotogalerie

Vesnické památkové rezervace na okrese Praha – město

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Ruzyně | Praha 6 | Hl. město Praha

Původem samostatná obec situované západně od historického jádra Prahy a vyznačující se návesním půdorysem středověkého původu. Prostředí venkovského sídelního útvaru výrazně narušeno výstavbou Ruzyňské věznice. Mimořádně významných soubor zděných domů a hospodářských staveb vystavěných z kamene, datovaných do 18. a zejména 19. století, v řadě případů již narušen nevhodnými stavebním zásahy. Pro domy i vjezdové brány byla charakteristická místy stále ještě dochovaná plastická výzdoba, spojující v sobě lidové prvky i tvarosloví barokního a klasicistního architektonického projevu. Podrobnější historie obce a historická mapa bude uvedena na stránce Ruzyně.

Stodůlky | Praha 5 | Hl. město Praha

Původně samostatná vesnice ležící západně od historického jádra města Prahy. Obec se vyznačuje návesním půdorysem středověkého původu, častečně již rozrušeném bytovou výstavbou situovanou přímo uprostřed historického intravilánu. Nevhodnými přestavbami nebo novostavbami je narušen rovněž původně významný soubor z kamene vyzděných domů a hospodářských staveb, opatřených daty spadajícími do 18., 19. století i 1. třetinu 20. století. Na místo kostela staršího v náhorní poloze vystavěn novogotický kostel, představující dominantu nejširšího okolí. Podrobnější historii obce a mapu naleznete na stránce Stodůlky.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Hlavní město Praha – seznam památkových rezervací © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru