5 zón Kraje Vysočina na okrese Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou

Z celkového počtu 5 vesnických památkových zón na území kraje Vysočina nalezne jednuna Havlíčkobrodsku – obec Petrovice, Jihlavsku – obec Praskolesy, Pelhřimovsku – obec Zhoř, Třebíčsku – obec Boňov i Ždársku nad Sázavou – Ubušínek. Jsou tedy rovnoměrně zastoupeny všechny okresy kraje, byť pouze jednou vesnicí prohlášenou za vesnickou památkovou zónu.

Vesnické památkové zóny na okrese Havlíčkův Brod

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Petrovice | Štoky | Havlíčkův Brod

Historii Petrovic, popis charakteru zástavby, fotografie a historické mapy naleznete na stránce :: Petrovice.

Vesnické památkové zóny na okrese Jihlava

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Praskolesy | Mrákotín | Jihlava

Vesnice charakterizovaná horskými usedlostmi typickými pro jižní část Českomoravské vrchoviny. Velké a uzavřené čtyřboké dvory vystavěné převážně z kamene jsou doplněny o mladší sociálně determinovanou zástavbu skromnějších rozměrů. Více informací včetně dalších fotografií a map k nalezení na samostatné stránce :: Praskolesy.

Vesnické památkové zóny na okrese Pelhřimov

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Zhoř | Pacov | Pelhřimov

Vesnice středověkého založení nepravidelného půdorysu, odrážejícího členitost terénu. Starší vrstva zástavby nahrazena stavbami vyzděnými z kamene, později cihel. V dominatní vyvýšené poloze situován kostel se samostatnou zvonicí. Další informace je možné nalézt na samostatné stránce :: Zhoř.

Vesnické památkové zóny na okrese Třebíč

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Boňov | Jaroměřice nad Rokytnou | Třebíč

Návesní vesnice na úpatí Jevišovské pahorkatiny, charakterizovaná čtyřbokými dvory a doplněná o mladší domkářskou zástavbu. Převážně z kamene vyzděné trojboké usedlosti charakterizují štítově orientované stavby zatímco čtyřboké dvory uzavírá okapově orientovaný dvůr s průjezdem. Obraz návsi doplňují nízké ohradní zídky, záhumenní prostor hospodářské stavby ve dvou frontách. Další informace na stránce :: Boňov.

Vesnické památkové zóny na okrese Žďár nad Sázavou

NÁZEV OBCE | Obec s rozš. pravomocemi | Okres

Ubušínek | Ubušínek | Žďár nad Sázavou

Vesnice v oblasti Hornosvratecké vrchoviny, charakterizovaná nepravidelnou zástavbou po obou stranách komunikace. Stavební obraz vsi ovládají uzavřené trojboké a čtyřboké usedlosti. Vedle mladších staveb vyzděných z kamene a cihel se dochovala rovněž starší roubená vrstva zástavby. Historii obce včetně dalších fotografií a mapy nalezenete na stránce :: Ubušínek.

Autor textu a fotodokumentace Kraj Vysočina – seznam zón © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru