Raný novověk a osídlení v době renesance

Raný novověk je vymezen dobou od přelomu 15. a 16. století do třicetileté války na počátku 17. století, nazývanou renesanční období.

Podnikání šlechty a obilná produkce

Již na konci 1. třetiny 16. století se podařilo vyrovnat populační i ekonomické ztráty našich zemí. Zároveň dochází také ke zlepšení životních podmínek venkovského obyvatelstva. Jedním z důležitých hospodářských předpokladů bylo podnikání šlechty, soustřeďující se na produkci obilí.

Zemědělství nebo řemeslná výroba

Postupně dochází k rozdělení oblastí na úrodný, převážně obilnářský a dobytkářský region (tj. nížiny) a neúrodné oblasti (tj. hory). Právě v horských oblastech jsou poddaní nuceni nedostatečné příjmy ze zemědělské činnosti kompenzovat rukodělnými pracemi.

Tkalci, skláři, soukenící a pláteníci

Příkladem mohou být tkalci a skláři v Krkonoších a Jizerských horách nebo jiná domácká řemesla. Převážná část řemeslné výroby se orientuje především na domácí trhy, vyjma soukenictví a plátenictví exportující až za hranice naší země.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Raný novověk © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

Dějiny zemí Koruny české I. © Vratislav Vaníček, Petr Čornej, Ivana Čornejová, Ivan Rada

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru