Dědictví zemědělské kultury – typy krajiny a historie osídlení, struktura sídel a plužiny a typy staveb na venkově

Obsah přednášky s názvem Vliv zemědělství na utváření venkovského prostředí, sídel a staveb, která byla přednesena roku 2010 v Národním muzeu v Praze u příležitostí Mezinárodního dnes ICOMOS s tématem Dědictví zemědělské kultury.

Pravěk – starší, střední, mladší a pozdní doba kamenná

Zemědělství a osady v pravěku
Číst více

Reklama

Přejít nahoru