Lizéna je dekorativní pás u zděných staveb

Svislý plochý dekorativní pás bez hlavice a patky, který mělce vystupuje z líce stěny nebo je jen vytažen v omítce (ve zděné lidové architektuře) (lit. 016: J. Vařeka, str. 116).

Též ve tvaru lezéna. Někdy je lizéna spojována s plochými pásovými římsami do tzv. lizénových či lezéných rámů. Jejich rozmístění může přitom odpovídat vnitřnímu členění stavby (např. umístěním v místě příčných stěn) nebo na toto členění volně navazovat i z důvodu nutnosti respektovat rozmístění stavebních otvorů (doplněno, MaČe).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru