Stavby muzea lidových staveb v Kouřimi – domy a hospodářské stavby, drobné objekty

Muzeum lidových staveb v Kouřimi tvoří stavby přemístěné z prostředí zanikajících obcí. V současnosti se v kouřimskému skanzenu nalézají objekty pocházejí z období 17. až 19. století.

Roubené stavby v areálu skanzenu v Kouřimi

foto: Stavby přemístěné do muzea

Roubený hospodářský objekt v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

Převážně roubený hospodářský objekt situovaný u menší hospodářské usedlosti z Budče nad Sázavou.
Muzeum lidových staveb Kouřim, okres Kolín, Foto © MaČefotogal
erie

Mezi nejstarší stavby přemístěné do kouřimského muzea v přírodě náleží roubená polygonální stodola z Durdic, roubený špýchárek z Hrádku a poloroubený špýchar a chalupnická usedlost z Budče.

Další stavby ve skanzenu

V další etapě byla do skanzenu přemístěna pískovcová brána z Tismic a postaven statek z Týřovic, roubená polygonální stodola ze Želejova a roubená kovárna ze Starého Bydžova.

foto: Roubená stodola v muzeu

Skanzen Kouřim - polygonální stodola s doškovou krytinou

Dvanáctiboká roubená stodola ze Želejova, vyznačující se vysokým krovem krytým doškovou krytinou.
Muzeum lidových staveb Kouřim, okres Kolín, Foto © MaČefotoga
lerie

Později byly v kouřimském skanzenu vystavěny i další stavby,ležící již mimo oblast středních Čech. Mezi tyto náleží roubený dům podkrkonošské rychty z Bradlecké Lhoty a polohrázděný patrový dům z osady Kamenná náležející k obci Jílová u Děčína.

V rámci plánované dostavby Muzea lidových staveb v Kouřimi bylo naplánováno rovněž přemístění objektů z ostatních regionů České republiky. Mězi těmito jmenujme kostel z Dolních Kralovic, větrný mlýn z Borovnice nebo chalupu z Nové Starosti.

Drobné stavby – boží muka, kříž a zvonička

Zároveň byly do skanzenu v Kouřimi soustřeďovány i drobné stavby pocházející převážně z oblasti Kolínska. Jednalo se o boží muka, kříž a zvoničku. V ovocném sadu nechybí ani včelí úly.

foto: Modely lidových staveb

Modely lidových staveb v kouřimském skanzenu

Součástí interiérové expozice je rovněž několik modelů lidových staveb, zpřístupněných v podkroví domu.
Muzeum lidových staveb Kouřim, okres Kolín, Foto © MaČefotogalerie

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Skanzen Kouřim – expozice a kulturní akce © Martin Čerňanský

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Oficiální informace o skanzenu v Kouřimi včetně přehledu aktuálních kulturních akcí a doprovodných programů jsou k nalezení na internetových stránkách muzea. Z těchto stránek byly čerpány rovněž některé časové a místopisné údaje vztahující se k historii a stavbám.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru