Skanzen Kouřim – muzeum lidových staveb v Kouřimi

Skanzen v Kouřimi je situován ve velkém sadu na okraji města Kouřim v lokalitě zvané Na hrázce, asi 1 km od centra města. Nedaleko od skanzenu se nalézají rozsáhlá archeologická naleziště dokládající staré slovanské osídlení.

mapa: Kouřim a okolí

Okolí Kouřimi na mapě stabilního katastru z roku 1841

Mapa stabilního katastru z roku 1841 zachycující nezastavěné území jihovýchodně od Kouřimi. Světle zeleně louka s ovocnými stromy, na které byly situovány zachráněné objekty.
Muzeum lidových staveb Kouřim, okres Kolín, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Záchranný skanzen

Skanzen v Kouřimi budovaný od roku 1972 původně vznikal jako záchranný regionální skanzen zánikem ohrožených objektů lidové architektury. Důvodem byla výstavby vodní nádrže Želivka na dolním toku stejnojmenné řeky a úsilí zachránit alespoň vybrané lidové stavby ze zátopové oblasti. Prostředí kouřimského muzea v přírodě je tvořeno terénem typickým pro oblast středočeské pahorkatiny.

Historie a koncepce skanzenu

První část kouřimského skanzenu byla nejširší veřejnosti zpřístupněna již v roce 1976. Po vybudování vodní nádrže došlo ke změně původní koncepce a skanzen měl být specializován na ukázky stavebních technik užívaných v lidovém stavitelství celé České republiky.

mapa: Skanzen v Kouřimi

Muzeum lidových staveb v Kouřimi na ortofotomapě

Mapa Muzea lidových staveb v Kouřimi, zachycující přemístěné objekty situované převážně podél středové komunikace vedoucí ovocným sadem.
Muzeum lidových staveb Kouřim, okres Kolín, Foto © MaČefot
ogalerie

I tato koncepce však byla na počátku devadesátých let minulého století upravena včetně přepracování zastavovací studie. V rámci tohoto došlo ke zmenšení sběrné oblasti a to převážně na území středních, severních a východních Čech.

Muzeum v Kouřimi je zapsáno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a je ve správě oddělení Regionálního muzea v Kolíně.

Expozice bydlení a hospodaření

foto: Stálá expozice bydlení

Světnice domu se sporákem i dalším vybavením domácnosti

Běžnou součástí vybavení světnice domu je kromě sporáku dřevěný nábytek sloužící k ukládání kuchyňských potřeb.
Muzeum lidových staveb Kouřim, okres Kolín, Foto © MaČefotogalerie

V interiérech zpřístupněných staveb se nachází dobový nábytek či dílenské vybavení. Dále se stálé tématické expozice soustřeďují především na hospodářské nářadí a stroje nebo na předměty a drobné náčiní sloužící při domácím zpracováním mléka a mléčných výrobků. U obytných staveb je prezentováno bydlení v období 19. století včetně kombinace s domáckou výrobou (malý tkalcovský stav u rychty ze Semilska) nebo venkovská domácnost mezi světovými válkami u domu z Jílového.

Kulturní akce a programy ve skanzenu v Kouřimi

Kromě samotných staveb doplněných o interiérové expozice bydlení a hospodaření je v muzeu lidových staveb v Kouřimi připravována pro návštěvníky i řada kulturních akcí a doprovodných programů. Zaměřují se především na lidová řemesla, svátky a velikonoční tradice v lidové kultuře nebo slavnosti folklórního charakteru. Mezi nejznámější patří masopust a Hromnice.

Nechybí ani tématické výstavy vztahujcí se k problematice lidového stavitelství včetně několika stálých modelů lidových staveb z oblasti středních nebo severních Čech.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Skanzen Kouřim – expozice a kulturní akce © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

Oficiální informace o skanzenu v Kouřimi včetně přehledu aktuálních kulturních akcí a doprovodných programů jsou k nalezení na internetových stránkách muzea. Z těchto stránek byly čerpány rovněž některé časové a místopisné údaje vztahující se k historii a stavbám.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru