Skanzen severočeské vesnice u Chomutova

Skanzen severočeské vesnice měl být situován v lesoparku u Chomutova, avšak z důvodu nedostatku finančních prostředků k realizaci tehdejšího záměru bohužel nedošlo. V současnosti je u Chomutova budován skanzen Stará Ves.

Chomutov – areál plánovaného skanzenu

návrh: Lesopark u Chomutova

Skanzen v lesoparku u Chomutova

Štítově orientované hrázděné domy patrového uspořádání typické pro oblast severozápadního pohraniční.
Chomutov, okres Chomutov, Kresba © Sv. Voděrafotogalerie

Město Chomutov leží v Ústeckém kraji na levém břehu říčky Chomutovky při úpatí Krušných hor. Od roku 1992 je historické jádro Chomutova vyhlášeno městskou památkovou zónou. V lesoparku u Chomutova byla plánována výstavba regionálního skanzenu, představujícího venkovní expozici tradiční severočeské vesnice.

Plánované stavby z oblasti postižené těžbou uhlí

Stavební fond skanzenu měl být tvořen asi dvěmi desítkami dokumentovaných usedlostí, tvořených převážně hrázděnými stavbami charakteristickými pro zdejší region. Výběr staveb vycházel z podrobného průzkumu vesnic zanikajících v těžební severočeské oblasti. Autorem přiložených kreseb je prof. Svatopluk Voděra.

Skanzen Stará Ves v zooparku Chomutov

Pravděpodobně v téže lokalitě je za příspění finančních prostředků Evropské unie od roku 2005 budován skanzen Stará Ves. Do jaké míry vychází z původní koncepce nebylo prozatím ověřeno. Vedle replik historický staveb snad došlo i k přesunu zánikem ohroženého objektu. Skanzen je součástí projektu Centra krušnohorského lidového umění a je situován v areálu Podkrušnohorského zooparku Chomutov.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Skanzen severočeské vesnice v lesoparku u Chomutova © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru