Skanzen Přerov nad Labem – Polabské národopisné muzeum

Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem se rozkládá ve středu obce. Je situováno naproti původně gotické tvrzi přestavěné v renesančním období na čtyřkřídlý lovecký zámek, jehož polovina se později zřítila.

mapa: Přerov nad Labem

Přerov nad Labem na mapě stabilního katastru z roku 1841

Mapa stabilního katastru z roku 1841 zachycující historické objekty převážně zděné konstrukce. Tmavě červená tvrz, bednárna se školou a kostel.
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, okres Nymburk, Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Historie muzea

Podnět k založení národopisného muzea v Přerově nad Labem dal majitel brandýského panství Ludvík Salvátor z toskánské větve Habsburků.

Již roku 1895, snad vlivem pražských národopisných výstav, byla pro účely muzea vykoupena panská kovárna a později též rychta. Výstavní objekt upravený na „staročeskou chalupu“ byl v roce 1900 poprvé zpřístupněn veřejnosti. Právě toto datum řadí přerovské národopisné muzeum k prvním svého druhu ve střední Evropě.

Od dnešního skanzenu však uplynula celá desetiletí, v nichž nalezneme světlé období našich dějin (pod širým nebem zde hráli pěvci Národního divadla) i dobu vyklizení muzea za nacistické okupace (sloužilo jako ubytování vysídlených obyvatel). Až roku 1967 bylo v souvislosti s opravou „staročeské chalupy“ muzeum po vynucené přestávce opět otevřeno včetně obnovených národopisných sbírek. Jako část Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem se stalo součástí Národopisného oddělení tehdejšího okresního Polabského muzea v Poděbradech.

Rozšiřování muzea a nové stavby

Nově otevřené muzeum v přírodě bylo zprvu pojato jako záchranný skanzen památek lidové architektury a lidového umění.

foto: Skanzen v Přerově nad Labem

Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem na ortofotomapě

Mapa Polabského národopisného muzea situovaného v Přerově nad Labem, přímo jako část zastavěného území obce.
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, okres Nymburk, Mapa © Seznam.czfotogalerie

Později k muzeu ještě přibyla panská bednárna, nacházející se ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Vlastní bednářská dílna proto musela být rozebrána a vystavěna znovu. Následně byla ve starší a původní části bednárny obnovena stará vesnická škola, která zde byla ve 2. polovině 19. století.

Společně s bednárnou bylo muzeum rozšířeno i o přilehlé zahrady, kde od roku 1982 do současnosti probíhá výstavba jednotlivých chalup a hospodářských objektů.

Areály skanzenu v Přerově nad Labem

V současné době je skanzen v Přerově nad Labem tvořen třemi areály, reprezentujícími historický vývoj muzea v přírodě i charakter starší a mladší zástavby středních Čech.

Návštěvníci se mohou seznámit se staročeskými roubenými chalupami a drobnými stavbami (památník, studně, úly, milník, zvonička atd.) z oblasti středního Polabí, panskými stavbami stojícími při místním zámku (bednárna se starou školou a myslivna) a přenesenými zemědělskými usedlostmi z etnograficky odlišných oblastí Nymburska (roubené obytné a hospodářské stavby).

foto: Interiérová expozice

Expozice mlynářství v Polabském národopisném muzeu

Stálá expozice o zpracování zrna a mlynářství byla umístěna do roubeného panského špýcharu z Křince.
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, okres Nymburk, Foto © MaČefotogalerie

Expozice a kulturní akce

Interiéry a sbírkové předměty

Jednotlivé expozice přerovského skanzenu tvoří sbírkové předměty náležející k fondům Polabského muzea. Většina muzejních předmětů pochází z okresu Nymburk, případně z oblastí ležící těsně za hranicí vymezeného území. Zastoupeno je především vybavení venkovských domácností (nábytek, nádobí), ale rovněž oděv (kroje). V interiérech nechybí ani drobné zemědělské nářadí.

Expozice vytápění, včelařství, mlynářství

Mezi dlouhodobé tématické expozice náleží expozice nesoucí název Teplo v domě, s podtitulkem Pece, kamna a kamínka v polabských venkovských domácnostech. K dalším můžeme zařadit expozice o historii včelařství, mlynářského řemesla nebo zpracování zemědělských plodin. Nechybí samozřejmě ani modely staveb lidové architektury (lomenice a vjezdové brány) nebo jednotlivé stavební prvky (střešní tašky, cihly, čučky).

Kulturní akce v přerovském skanzenu

Kromě expozic bydlení a hospodaření v interiérech zpřístupněných staveb je v přerovském muzeu připravována pro návštěvníky i řada kulturních akcí a doprovodných programů.

Mezi pravidelné kulturní akce pořádané v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem naleží např. masopust s průvodem maškar nebo Velikonoce provázené přípravou obvyklých pokrmů.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Skanzen Přerov nad Labem – historie a koncepce, expozice, kulturní akce a programy © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

Oficiální informace o skanzenu v Přerově nad Labem včetně přehledu aktuálních kulturních akcí naleznete na stránkách Polabského muzea. Z těchto stránek a zejména informačních tabulí umístěných přímo ve skanzenu byly čerpány některé časové a místopisné údaje.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru