Kamna a sporáky, princip vytápění a vaření, technické a hygienické požadavky

Kamna užívaná po staletí k vytápění obytných prostor náleží mezi lokální otopné zařízení s odvodem kouře mimo vytápěný prostor. Přeneseně se jedná o tzv. nepřímé vytápění. Kromě pokojových kamen rozlišujeme rovněž kuchyňská kamna, sloužící rovněž k vaření a později nahrazená sporáky.

Princip vytápění kamny

Princip vytápění kamny spočívá v předávání tepla svému okolí, přičemž se teplo od kamen šíří vedením, prouděním (mezi pevným tělesem a vzduchem nazývaného též přestup tepla) a sáláním. Na stejném principu jako je kuchyňskými kamny vyhřívána světnice venkovského domu či chalupy byly pokojovými kamny vyhřívány zámecké interiéry náročné výzdoby a movitého vybavení.

Vedení tepla a zahřátí

Vedení tepla kamny zahrnuje co nejrovnoměrnější zahřátí materiálu, ze kterých byla kamna vyrobena – keramické kachle, kov aj. Kromě části bezprostředně vystavené ohni nebo ohřátým spalinách zahrnuje i ostatní části kamnového tělesa.

Proudění tepla a ohřev

Proudění tepla (též přestup) zahrnuje ohřev vzduchu v blízkosti kamen, který se po ohřátí stává lehčím a stoupá ke stropu podél něhož proudí k obvodovým stěnám a okenním nebo dveřním otvorům vedoucím zpravidla do nevytápěné místnosti (vstupní síň venkovského domu, zámecká chodba atd.). Zde se ochlazuje a klesá k podlaze, přičemž dále pokračuje ke kamnům v jejichž blízkosti se opět ohřívá.

Sálání tepla a vyzařování tepelné energie

Sálání tepla představuje vyzařování tepelné energie do prostoru a její pohlcování předměty, stěnami nebo oděvem osob v blízkosti teplosměnné plochy kamen z kachlů (kachlová kamna a sporáky) nebo jiného materiálu (kamna litinová, železná atd.).

Požadavky na kamna a sporáky

Kromě použitého materiálu náleží mezi základní požadavky kladenými na kamna a sporáky jejich dostatečné rozměry a vhodné umístění. Dalšími jsou požadavky na čistotu, požární bezpečnost a těsnost, vztahujícími se rovněž na mladší typy topenišť.

Rozměry kamen na dřevo

V závislosti na objemu prostoru vytápěného kamny se mají pokojová nebo kuchyňská kamna na palivové dřevo či jiná tuhá paliva vyznačovat dostatečně velkým povrchem a dostatečně dlouhým kouřovodem.

Tvar a orientaci kamnových stěn

Stěny kachlových či jiných kamen mají být svislé a orientovány co největší plochou do vytápěného prostoru. U vesnického domu, chalupy nebo mlýna je tímto prostorem světnice, představující zpravidla po dlouhé období jedinou vytápěnou místnost. Důvodem těchto požadavků je využití maximálního množství tepla, které by v opačném případě odcházelo komínovým průduchem zcela nevyužito mimo vytápěný prostor.

Čistota a umístění

S předchozím požadavkem souvisí i vhodné umístění vyznačující se navzdory situování v rohu světnice dostatečným odstupem kamen či sporáku od obvodových stěn vytápěné místnosti.

Důvodem tohoto umístění je snadná čistitelnost povrchu pokojových i kuchyňských kamen a sporáků, často s kachlovým nástavcem trouby. V případě otopného zařízení je zároveň velmi důležité i zajištění dostatečného proudění vzduchu vyhřívajícího světnici bez nadměrného přehřátí povrchu kamnového tělesa.

Požární bezpečnost a hygienické požadavky

Vysoká povrchová teplota kamen a sporáků (s výjimkou varné plochy) je nežádoucí s ohledem na požární bezpečnost i hygienické požadavky, které jsou na kamna a sporáky kladeny. Za tímto účelem byla kamna na pevná paliva obkládána pomocí izolačního materiálu nebo uvnitř provedena ohnivzdorná vyzdívka (např. šamotové tvarovky).

Těsnost kamen a sporáků

Mezi další požadavky náleží těsnost kamen nebo sporáku z důvodu nežádoucího úniku kouřových zplodin snižujících kvalitu bydlení.

Těsná mají být rovněž z prostoru světnice obsluhovaná dvířka uzavírající přikládací otvor, avšak zároveň umožňující (někdy regulovatelný) přívod vzduchu včetně kontroly hoření. Vhodné je provedení rukojeti z materiálu neumožňujícího v krátké době zahřátí na vysokou teplotu.

Autor textu a fotky k heslu Pokojová a kuchyňská kamna a kuchyňské sporáky – princip vytápění a vaření, požadavky © Martin Čerňanský

Poznámky a citace k příspěvku:
Literatura a odkazy k tématu:

Stove. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia Foundation 2001–, [cit. 2024-4-27]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Stove

Kitchen stove. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia Foundation 2001–, [cit. 2024-4-27]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Kitchen stove

Přejít nahoru