Roubené domy Jizerské tabule – konstrukce a stavební úpravy domů

Základní formu staršího lidového domu z oblasti Jizerské tabule zastupují patrové domy náležející uspořádáním k domovému typu severních Čech. Domy se vyznačují shodnými znaky jako domy na Kokořínsku.

Roubené domy

foto: Roubený dům s přezděním

Patrový dům s obezděním a přezděním části přízemí

Obezděné a zčásti přezděné přízemí domu. Průčelí je opatřeno plastickou výzdobou čerpající inspiraci ze slohové architektury – pilastry. Střecha a štít mladšího provedení.
Obec Skalsko, okres Mladá Boleslav, Foto © MaČefotogalerie

Pro starší domy v prostoru vymezovaném řekami Labe a Jizera je typická roubená konstrukce. Ojediněle nalezneme konstrukci hrázděnou, užitou v zadní části patra.

U řady staveb je roubení, zejména v případě štítového průčelí, často skryto pod povrchovou úpravu nejrůznějšího stáří.

Úprava povrchu

Nejčastěji se jedná o hliněnou omazávku či již vápennou omítku opatřenou dekorací pozdně barokního nebo klasicistního tvarosloví. Doloženy jsou i případy, kdy je hliněná omazávka doplněna o keramické střepy.

Domovní štíty

Omítnuté mohou být rovněž štíty domů, avšak povětšinou si podržely dřevěné provedení. Starší řešení se přitom vyznačuje poměrně náročně skládaným bedněním, tzv. lomenicí. U mladšího provedení štítu převažuje jednoduché svislé kladení prken nebo obklad vláknocementovými šablonami.

Zdivo

Štítové průčelí může být někdy, zejména v přízemí, obezděno nebo již zcela přezděno. Kromě výše uvedeného přezdění nachází ovšem zděná konstrukce uplatnění podstatně dříve. Zpravidla se přitom jedná o spodní část stavby vystavené zemní vlhkosti a zadní hospodářskou část v přízemí domu, vystavenou navíc i vlhkosti vlivem provozu (chlévy).

Pavlač v patře

foto: Patrový dům s pavlačí

Patrový dům s pavlačí opatřenou sloupky a zábradlím

Pavlač patrového domu po délce dvorního průčelí. Uchycení plného zábradlí je provedeno sloupky opatřenými v rozsahu viditelné části profilací.
Obec Skalsko, okres Mladá Boleslav, Foto © MaČefotogalerie

Shodně jako v případě starších patrových domů z oblasti Kokořínska i Českolipska je průčelí orientované do prostoru hospodářského dvora opatřeno pavlačí, probíhající zpravidla ještě po celé délce.

Nedílnou součástí pavlače je plné bedněné zábradlí držené vyřezávanými sloupky. Pavlač slouží jako komunikační spojení prostorů po celé délce patra, později bývá zkracována a v některých případech i částečně zapuštěna.

Střešní krytina

S ohledem na funkci je pavlač kryta přesahem nesymetricky nasazené střechy opatřené již nespalnými typy střešní krytiny. Mezi těmito jmenujme zejména hojně používané vláknocementové šablony, vyznačující se obdobně jako starší krytina nízkou hmotností bez nutnosti zesílení konstrukce krovu.

Autor textu a fotky ke kapitole
Patrové domy v oblasti Jizerské tabule © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru