Grunt je rolnická usedlost, dům s dvorem nebo základy domu

(nářečně, Morava)

1. Rolnická usedlost, jejíž součástí jsou polnosti, louky, obytné a hospodářské budovy;

2. Rolnický dům a dvůr s hospodářskými staveními a zahradou;

3. Základy domu (lit. 016: V. Frolec, str. 59).

Zahradnický grunt

Malá rolnická usedlost, jejíž pozemková držba se zpravidla skládala jen ze zahrady (lit. 016: V. Frolec, str. 258).

Prutní grunt

Rolnická usedlost, která vznikla rozdělením původního gruntu na menší části než na čtvrtiny a osminy (lit. 016: V. Frolec, str. 178).

Půlka

(nářečně, Chodsko)

Rolnická usedlost vzniklá rozdělením původního gruntu na dvě poloviny. Dalším dělením vznikla „ čtvrtka “, „ osmerka “ atd. (lit. 016: V. Frolec, str. 181).

Osedlý

Poddaný, který byl držitelem gruntu, tj. rustikálních polností, obytných a hospodářských budov. Za pozdního feudalismu používal stát tohoto termínu jako berní jednotky. Označovala fiktivní poddanskou usedlost, na kterou se předpisovala pozemková daň a na niž se skutečně poddanské grunty přepočítávaly (lit. 016: V. Frolec, str. 147).

Autor hesla Osedlý z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Přejít nahoru