Fronton je průčelní štít bez oken, nad portálem nebo nad oknem

(z fran. Fronton = štít, z latiny Frons = čelo, obličej, fasáda)

Fronton bývá různě upraven. V lidové architektuře se vyskytuje u zděných domů, hanáckých žudrů („žebraček“), u novějších vinohradnických staveb a jinde (lit. 016: V. Frolec, str. 58).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru