Charakteristiky venkovského domu

Výškové uspořádání a zastřešení domů – přízemní, polopatrové a patrové domy Na schématických příčných řezech je ve zjednodušené podobě nakreslena vývojová linie obytných staveb našich vesnických sídel. Nevhodnost poslední varianty, bohužel stále častější, dokládá i samotné porovnání uvedených staveb. Nejstarší obydlí a dům s vysokou jizbou schéma: Nejstarší obydlí a dům s jizbou Dvojice schémat …

Výškové uspořádání a střecha domu – přízemní a patrové domy, příčný řez stavbou a střecha Pokračovat ve čtení »

Poválečný vývoj vesnice – hlavní nedostatky a problémové jevy První část přednášky byla ve stručnosti věnována poválečnému vývoji naší vesnice. V rámci této části bylo uvedeno několik základních nedostatků a problematických jevů včetně možnosti alespoň částečné nápravy některých z nich. Dezurbanizace a zhoršení prostředí vesnice Hlavní problémy prohlubované v poválečném období vývoje naší vesnice spočívají …

Vesnice po II. světové válce – poválečný vývoj, dezurbanizace a odklon od tradiční architektury Pokračovat ve čtení »