Těžba, doprava a zpracování dřeva – kacení, voroplavba a pilařství

Těžba, doprava a zpracování dřeva
Kacení stromů, stahování koňmi a splavování kmenů po řekách, finální opracování tesaři, truhláři nebo řezbáři. Foto: MaČe, NPÚ. Černobílá fotografie ofocena z upoutávky na výstavu Zaniklé Podskalí. Foto: Pražská paroplavební společnost.

Těžba dřeva

Stromy byly káceny na podzim, tedy v období vegetačního klidu. Kácení dřeva se provádělo za pomocí sekery nebo ruční pily, později motorové.

Doprava dřeva

Pokácené stromy zbavené větví byly dopravovány stahováním tažnými koňmi nebo splavováním po kusech v potocích i kanálech až k vazišti. Zde byly vázány ve vory a plaveny po řekách – voroplavba.

Dřevařské profese

Ze stavebních a řemeslných profesí pracují se dřevem tesaři, z uměleckořemeslných truhláři a řezbáři.

Pilařství

Trámy a fošny vyráběny štípáním nebo ručním rozřezáním kmenů [1-3]. Později na výrobu (i slabších prken) užívány listové a rámové pily. Od středověku vznikaly první pily na vodní pohon (katry), které často stávaly společně s mlýny, valchami i jiným zařízením.

Pilařství a zpracování stavebního dřeva na pilách
Výroba trámů a fošen se prováděla štípáním nebo rozřezáním kmenů za použití listových a rámových pil. Později byly užívány pily na vodní pohon a zpracování probíhalo na tzv. katrech, pilách v pevném stojanovém rámu. Foto: MaČe, NPÚ. Kresba převzata z webu Domácí knihy Norimberské nadace dvanácti bratří, 15. století.

Vodní pily

Starší pily měly v rámu, pohybujícím se svisle (později i vodorovně), pouze jeden list. Kromě rámu se pohyboval rovněž vozík, na kterém ležel kmen. Vozík pojížděl vodorovně po podlaze, přitahován lanem či řetězem k rámu.

Ke zvedání kmenů sloužila sekera s dlouhým topůrkem a ohnutou čepelí.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Těžba, doprava a zpracování dřeva © Martin Čerňanský

Poznámky a citace k příspěvku:

[1] Die Hausbücher der Nürnberger Zwölfbrüderstiftungen. Die Hausbücher der Nürnberger Zwölfbrüderstiftungen [online]. Dostupné z: http://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-317-39-r/data

[2] A Brief History of Wood-Splitting Technology, Part 2: Saw Pits – Core77. Core77 / Industrial Design Magazine + Resource [online]. Copyright © 2021 Core77, Inc. All rights reserved. [cit. 29.01.2021]. Dostupné z: https://www.core77.com/posts/53118/A-Brief-History-of-Wood-Splitting-Technology-Part-2-Saw-Pits

[3] Pit sawing timber – Collections Online – Auckland War Memorial Museum. Home – Auckland War Memorial Museum [online]. Dostupné z: https://www.aucklandmuseum.com/collection/object/am_library-photography-30071

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. Dřevěné stavby a konstrukce – přehled historického vývoje [přednáška], Praha: 2014.

Přejít nahoru