Dřevo pro stavby – použití dřeva na stavbách

Jehličnaté dřevo pro stavební prvky a konstrukce
Použití jehličnatého dřeva na historických stavbách ze dřeva, jedlového a smrkového pro stěny, stropy i krovy. Dále rovněž dřeva borovice nebo modřínu pro výrobu oken. Foto: MaČe, NPÚ

Dřevo náleží mezi nejstarší a nejrozšířenější stavební materiál minulých dob. Bylo užíváno na většině evropského území včetně ČR.

Jehličnaté dřevo

Většina staveb byla postavena ze dřeva jehličnatých stromů, zejména smrku a jedle. Asi do konce 18. století převažovalo použití jedlového dřeva, později v lesích převládajícího smrku.

Smrkové dřevo

Smrkové dřevo je rovné a v suchu trvanlivé, zároveň je lehké a měkké. To umožňuje snadnou manipulaci i opracování včetně tesařských spojů. Užíváno na stěny, stropy i krovy.

Jedlové dřevo

Snadno štípatelné jedlové dřevo se používalo pro výrobu šindelů.

Borové a modřínové dřevo

Tvrdší a těžší dřevo borovice nebo modřín byly vhodné na výrobu oken.

Listnaté dřevo

Z listnatých stromů bylo nejčastěji užito tvrdého a těžkého dřeva dubu nebo buku.

Listnaté dřevo pro stavební prvky a konstrukce
Použití listnatého dřeva na historických stavbách, zejména dubového na stěny a podlahy. Na obložení oken dřeva bukového a na mlýnská složení habrové, olšové či jilmové dřevo. Foto: MaČe, NPÚ

Dubové dřevo

Pro svoji trvanlivost bylo dubové dřevo užíváno zejména na spodní trámy, sloupky a vrata. Místy je rovněž doloženo použití dubového dřeva na stěny domů nebo hospodářských staveb. Ve středním Polabí byly k tomuto účelu používány masívní dubové fošny již od 16. století.

Kromě tohoto byly široké dubové fošny použity rovněž pro nášlapnou vrstvu podlahy.

Bukové a jiné listnaté dřevo

Užíváno je též dřevo bukové na prvky k obložení oken či habrové, olšové a jilmové na mlýnská složení.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Dřevo pro stavby © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

ČERŇANSKÝ, Martin. Dřevěné stavby a konstrukce – přehled historického vývoje [přednáška], Praha: 2014.

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru