Práce se dřevem – tesaři, truhláři a řezbáři, pracovní nástroje

Tesařství a tesaři, tesařské nástroje pro práci se dřevem
Tesařské řemeslo bylo zpravidla realizováno pod vedením tesařského mistra. Mezi běžné tesařské nástroje a nářadí patřily různé sekery, dláta, měřítka i ruční pily. Foto: MaČe, NPÚ

Ze stavebních profesí se práci se dřevem věnují především tesaři a truhláři, dílčí měrou i řezbáři.

Tesaři

Tesařské řemeslo má velmi dlouhou tradici a vyžadovalo kromě zručnosti i fyzickou zdatnost při výkonu práce. Na stavbě domu nebo jiné stavby pracovala pod vedením tesařského mistra řada tovaryšů a pomocníků.

Tesařské nástroje a nářadí

K otesání kmenů docházelo přímo při práci na stavbě za použití tesařských koz. Hrubé tesání se provádělo sekerou mající úzkou čepel a dlouhou rukojeť (hlavatka). Rozměření se provádělo šňůrkou namočenou v hlince. Sekera se širokou čepelí a krátkým topůrkem (širočina) se užívala k začištění.

Mezi další používané pracovní nástroje náleží např. dláta, měřítka a ruční pily.

Truhláři

Truhlářské řemeslo se od tesařského oddělilo asi před 4. stol. Při výrobě stavebních prvků a vybavení stavby se začala používat technika klížení, často společně s rybinovými ozuby.

Kromě stavebního truhlářství (okna, dveře, vrata) a výroby nábytku (truhly, skříně, stoly) rozlišujeme umělecké truhlářství a řezbářství (oltáře).

Truhlářství a truhláři, truhlářské nástroje
Truhlářské řemeslo zastupuje především stavební truhlářství a výroba nábytku, menší měrou také umělecké truhlářství a řezbářství. Truhla vlevo dole náležela cechu zednickému a tesařskému, jak dokládá intarzie s emblémy zednických a tesařských nástrojů. Foto: MaČe, NPÚ

Truhlářské nástroje

Mezi truhlářské nástroje patří dláta a hoblíky, sloužící k profilaci nebo vyhlazení povrchu. Z dalších pracovních nástrojů kolovrátek, kružidlo, ztužidlo, rámová pila a kladivo. Užívána též truhlářská hobliceponk a později soustruhy jako nedílná součást vybavení truhlářských dílen.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Práce se dřevem © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. Dřevěné stavby a konstrukce – přehled historického vývoje [přednáška], Praha: 2014.

Cechovní truhla – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cechovní_truhla

Přejít nahoru