Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova

Statek rychtáře a písmáka Josefa Dlaska z roku 1716, stavebně zrekonstruovaný v roce 1794 . Areál statku tvoří patrový roubený dům s podstávkou, lomenicí a pavlačí po celé dvorní straně půdorysu, jehož střední část v přízemí je zděná z kamene stejně jako chlévy v zadní části přízemí. Součástí statku je rovněž stodola situovaná při východní straně ohrazeného dvora přístupného branou ze strany severní.

Od roku 1966 je ve statku z podnětu tehdejšího Městského úřadu Turnov národopisná expozice horního Pojizeří. Do blízkosti usedlosti byl z Malého Rohozce přestěhován patrový roubený špýchar z roku 1807 (tzv. Rakoušův sroubek). Areál Dlaskova statku spravuje Muzeum Českého ráje v Turnově (lit. 016: J. Vařeka, str. 33-34/upraveno).

Literatura a odkazy:

Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Lidová architektura a památky ČR © Martin Čerňanský

https://www.muzeum-turnov.cz/dlaskuv-statek