Roubené stavby

Stěnové kleštiny – vnější ztužení roubené stavby Namísto dříve užívaných rohových kůlů jsou stěny mladších roubených staveb zajištěny proti vybočení stěnovými kleštinami. Stěnové kleštiny Mladší řešení vnějšího statického zajištění roubené stěny přestavuje použití stěnových kleštin, charakteristických zejména (nikoliv však výhradně) pro přízemní stavby Podkrkonoší a Orlických hor. Stěnové kleštiny jsou tvořeny dvěmi sloupky nevelkého průřezu, …

Stěnové kleštiny a ocelové svorníky pro zamezení deformace a ztužení stěny roubené stavby Pokračovat ve čtení »

Rohové kůly – vnější ztužení srubové stavby U nejstarších staveb roubené, či spíše ještě vskutku srubové, konstrukce bylo deformaci stěn bráněno kromě přesahů zhlaví rovněž rohovými kůly. Deformace roubené stavby Základní problém stěny provedené technickou roubení je riziko vodorovného vybočení jednotlivých trámových vrstev. Kromě vnitřních stavebních opatřeních popisovaných na samostatné stránce je deformaci bráněno rovněž …

Deformace a ztužení stěny archaické roubené stavby kůly na nároží Pokračovat ve čtení »