Závětří jako prostor před vstupem do budovy

1. Prostor před vstupem do budovy, chráněný ze strana a shora, jednou stranou však otevřený do volného prostranství. Příkladem závětří v lidové architektuře je žudro;

2. Prkenná budka, která se někde na léto odstraňuje (v Krušných horách, v Podještědí a jinde) (lit. 016: V. Frolec, str. 264/změněn slovosled u druhého bodu).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

foto: Dobrá, jen zástěna

Přejít nahoru