Dřevěné chlévy středních Čech – zánik z důvodu hořlavosti a vlhkosti, vstup do chlévů

Dřevěné chlévy středních Čech – chlévy v rámci domu nebo samostatně

S vyjímkou nejstarších chlévů spojovaných se slovanským obydlím byly chlévy ve středních Čechách stavěny již jako samostatné objekty nebo prostory.

Dřevěné chlévy

Starší dřevěné chlévy se v oblasti středních Čech v podstatě nedochovaly. Důvodem je jejich poměrně brzké nahrazování zděnými chlévy, obdobně jako tomu bylo v případě jiných hospodářských staveb.

Brzké přezdívání celých chlévů bylo umožněno jejich funkčním využitím bez zvýšených nároků na tepelnou pohodu vnitřního prostředí a zároveň větší trvanlivostí zdiva (odolnost proti vlhkosti) i jeho stavebně-technickými vlastnostmi (odolnosti proti požáru).

Vstup do chlévů

Jisté však je, že prostor chléva byl i v případě středních Čech původně spojován s příbytkem. Později však zcela převážilo budování provozně samostatných prostor nebo celých staveb přístupných pouze z venkovního prostranství hospodářského dvora, který byl na domovní nebo protilehlé straně chlévy pevně vymezen.

Totéž samozřejmě platí rovněž pro mladší zděné chlévy, jejichž vstupy byly umístěny ve vztahu k prostoru dvora obdobně.

Autor textu a fotky ke kapitole
Střední Čechy – dřevěné chlévy © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *